Josep Janés

 

 

 

 

 

* L'escola treballa, com a part bàsica del procés de socialització: els valors morals (esforç i responsabilitat); les habilitats emocionals (autoregulació) i; les relacions interpersonals (respecte i diàleg) conscienciant dels drets i deures que permetran als infants formar part d'una societat canviant i plural.

* El català és la llengua vehicular i d'aprenentatge. Un dels nostres principals objectius és que tots els alumnes facin un ús correcte de les dues llengües oficials en finalitzar l'etapa de Primària. Donem molta importància també a l'anglès (amb activitats d'immersió lingüística i interdisciplinàries).

* Escola compromesa amb l'entorn i respectuosa amb el medi ambient.

* Treballem a favor de la sostenibilitat.

*Ens hem adaptat al nostre temps: és indubtable que actualment el coneixement i el domini de les noves tecnologies es fa imprescindible en el nostre dia a dia. És per aquest motiu que el desenvolupament de la competència digital està molt present en el nostre programa educatiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Image

Escola Josep Janés

Avd. Josep Tarradellas n 116
CP. 08901 - L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona. mapa.

 

Telèfon / fax: 93 338 83 89
correu electrònic: a8038004@xtec.cat
web: http://www.xtec.cat/escjosepjanes