Les migracions humanes  

Ciències Socials 01  Migrar és una activitat normal

Importància de la pròpia opinió sobre qualsevol temaDurant la història de la humanitat s'han produït un gran nombre de desplaçaments de grups humans. Aquestes onades migratòries, històriques, no sempre han estat beneficioses per al país de sortida o per al país d'arribada. En canvi les actuals migracions a Europa (motivades, especialment, per la recerca de treball i de millora de les condicions de vida) han de considerar-se beneficioses per a ambdues parts.Catalunya i la resta d'Espanya estan rebent, actualment, una onada migratòria, procedent de diverses zones del món (Pakistan, Marroc, Centre i Sud Amèrica, Est d'Europa, Índia, Xina...) amb l'intent d'aconseguir treball en els sectors que requereixen més esforç físic.

Una part important d'aquests immigrants han passat, o estan passant, per situacions difícils.Activitats


Féu un debat entre els companys, intentant respondre aquestes preguntes:
  • Penseu que les migracions son un tema recent?
  • Per quins motius migra la gent?
  • Quins beneficis o problemes generen en el país d'arribada? I en el de sortida?
  • Com es podrien evitar els problemes?En aquesta revista us oferim tota mena d'informacions i arguments que us permetin reflexionar, dialogar i fer-vos la vostra pròpia opinió sobre les migracions humanes.
 Retorn a l'índex A l'activitat següent