Les migracions humanes  

Ciències Socials 14  Hi ha diferents tipus d'immigrants

La influència de la cultura i l'economia en les migracions

La influència dels mitjans de comunicació fa que, sovint, quan  parlem de la immigració ens referim només a la que “genera problemes”, als ciutadans magribins, als subsaharians, als de països sud-americans, de l’Est d'Europa, etc., als sense papers, sense feina, sense casa...

En realitat  hi ha més tipus d’immigrants, especialment en funció, de tres situacions.1ª La situació socioeconòmica:
 • Directius d’empreses multinacionals o funcionaris de la Unió Europea que es traslladen per promocionar-se professionalment
 • Rendistes i jubilats que cerquen millors condicions de vida (clima suau, menjar sa, preus baixos…)
 • Treballadors, més o menys qualificats professionalment (operaris, professors d’idiomes, etc.) contractats per a feines específiques.
 • Persones pobres i marginades que fugen de la misèria, de l’atur crònic o de la precarietat laboral. 
2ª La situació administrativa:
 • Nacionalitzats al país de destinació: amb iguals drets i deures que els nadius.
 • Ciutadans/es de la Unió Europea: poden circular, treballar i establir-se lliurement.
 • Amb permís temporal, o definitiu, de residència i de treball. 
 • Persones en situació irregular, els "sense papers".
 3ª La situació cultural:
 • Grups de persones que parlen la mateixa llengua i tenen costums semblants als del país. És el cas dels immigrants procedents de l’Amèrica hispana.
 • Grups de persones que parlen llengües “de prestigi” (les d’Europa Occidental), amb la mateixa religió o amb una religió propera  (cristians catòlics o protestants, anglicans, etc.) amb costums i mentalitat semblants. És el cas dels immigrants del que anomenem el Primer Món o  món occidental.
 • Grups de persones d’ètnies no tan properes,  per raons geogràfiques, històriques o polítiques. És el cas dels europeus procedents dels Països de l’Est
 • Grups de persones d’ètnies i cultures llunyanes, amb religions, llengües i costums molt diferents. Es el cas dels immigrants d’origen africà i asiàtic, principalment.Activitats


 • Coneixeu persones immigrades, a l'escola, al barri o al poble, que es puguin incloure en els tres apartats anteriors? Quin tipus de vida tenen?
 • A quin tipus d'immigrats els costa més d'integrar-se? Per què?
 • Hi ha immigrants que son coneguts de molta gent. En podríeu citar algun? A què es dediquen?


 Retorn a l'índex A l'activitat següent