Les migracions humanes  

Matemàtica 15  Orientar-nos en un Món a l'abast

Els eixos de coordenades com a referènciaEstem més obligats que mai a conèixer i saber-nos situar en el Món

Aquest és un mapa del Mon, 400 milions de vegades més petit que el Mon on vivim. Se l'anomena planisferi ("esfera aplanada").
Mapa del Món
(Hi hem representat les línies 30N i 60O i el 120O-60S)Escala 1/400 milions, que és la de l'original dibuixat en paper, vol dir que cada quadrat de 1 cm del mapa correspon a 400 milions de cm de la realitat.

Recordem que 400.000.000 cm = 4.000.000 m = 4.000 km.


Resumint: 1cm del mapa correspon a 4.000 km del Món.
 • Calculeu l'amplada d'aquest planisferi, en cm. Quants km serien en realitat?
 • Féu el mateix amb l'alçada del planisferi.
Però el Món on vivim no és pla, si no que és una immensa esfera que es trasllada entorn del Sol, mentre gira sobre ella mateixa.
  Esfera terrestreA la superfície del Món hi ha cinc continents, tres grans oceans i molts mars.
 • Catalunya està situada dins d'un continent i a la vora d'un mar. Quins son?
 • Com es diuen els altres quatre continents? I els tres oceans més importants?
En aquest planisferi  hi podeu veure unes quantes línies rectes que es creuen, perpendicularment, formant quadrets. Aquestes línies rectes (que els astronautes no han pogut veure mai...) Les van imaginar uns quants científics per ajudar a situar-nos i orientar-nos en el Món.

On estarien situades aquestes mateixes línies en una Esfera terrestre? (Cada línia seria la circumferència d'un cercle, o d'un semicercle, que "tallin" la Terra)

El grup de científics va començar per establir dues línies de referència: 1. El paral·lel zero (també anomenat Equador) correspon al cercle més gran entre els perpendiculars a l'Eix de gir de la Terra. L'Equador separa el Nord del Sud.

Esfera terrestre amb els paral·lels 30N, 60S i 0

 1. El meridià zero (també anomenat Greenwich) que correspon a un dels molts cercles que contenen l'Eix de la Terra: el que passa per una ciutat anglesa, Greenwich, on es va reunir l'esmentat grup de científics. Aquesta línia separa l'Est de l'Oest.  

Esfera terrestre amb els meridians 90E, 60O i 0 • Es cert que Barcelona està a prop del meridià zero?
El paral·lel zero i el meridià zero son els eixos de coordenades del planisferi

La resta de línies del planisferi es formen de traçar paral·leles a aquests dos eixos.

A cada una d'aquestes línies se li va adjudicar un nombre. En el cas del planisferi adjunt la numeració va de 30 en 30.

Orient i Occident dins del Mon
EEUU d'Amèrica i Canadà estan a l'Occident (oest) del meridià 0. Quasi tota Europa està situada cap al centre del planisferi, entorn del meridià 0, i, en canvi, també se la considera formant part del Món Occidental (per qüestions històriques i econòmiques).

Dés de fa molt temps es parla de la creixent influència de la cultura, o la filosofia, oriental (el ioga n'és un exemple). El Pròxim Orient, o Orient Mitjà, és tristament famós, actualment, pel llarg conflicte entre Israel i Palestina, així com pel desvetllament de l'extremisme islàmic. Però aquí també  hi ha els principals països productors de petroli: Aràbia Saudí, Iraq, Iran, Líbia, Pakistan, Sudan.
 • La construcció del Canal de Suez, l'any 1869, va suposar una embranzida espectacular per al  aquesta zona del Món. Per què?
L' Extrem Orient, o Orient Llunyà, és la zona més poblada del Món i es composa de països com: una part d'Àsia i de Rússia, Xina, JapóCoreaIndoxina, etc.Activitats


Observeu un  planisferi en el vostre atlas:
 • Citeu cinc països i tres rius que siguin travessats pel meridià 30 E
 • A l'Àfrica hi ha un gran riu que travessa dues vegades l'Equador. Com es diu?
 • Entre quins dos paral·lels està situat Brasil?

Per anomenar un quadret del planisferi, triarem un dels seus quatre punts vèrtexs: el més allunyat  dels dos eixos de coordenades.

El quadret colorejat del planisferi és el 120O-60S


 • Quin important producte produeixen els països situats al quadret 60E-30N?
 • Cerqueu-hi tots els països que apareixen, en negreta, al text que acabeu de llegir
 • Quins països hi ha a l'Orient Mitjà? I a l'Extrem Orient?
 • Opineu que el Sud del Mon és més pobre que el Nord del Mon?

 Retorn a l'índex A l'activitat següent