Les migracions humanes  

Ciències Socials 26  Un, dos, tres...Móns?

L'índex de desenvolupament humàLa darrera Guerra Mundial enfrontà Alemanya, Itàlia, Japó i els seus satèl·lits a les potències aliades, encapçalades per EEUU, Rússia, Regne Unit,  França,  Xina i molts altres. Va durar dés del 1939 al 1945 i va provocar uns 50 milions de morts, entre militars i civils. Com a conseqüència d'aquest horror, tots els països del Món (190, amb la darrera incorporació de Suïssa) es posaren d'acord en crear l' Organització de Nacions Unides (ONU) amb la intenció de reunir-se periòdicament per tal de:
  • Evitar noves guerres entre països.
  • Fomentar els drets humans de les persones.
  • Millorar les condicions de vida de tots els pobles.
Per tal de facilitar el seu funcionament, l'ONU té un Secretari General i un Consell de Seguretat. Aquest Consell, format per 15 països, pot prendre decisions, o mandats, d'obligat compliment, per a qualsevol país. D'aquests 15 països, 10 són nomenats cada dos anys, i 5 són permanents, fixes. Cadascun d'aquests cinc (EEUU, Rússia, Xina, Anglaterra i França) té el dret de vetar qualsevol decisió.

Un dels grans encerts de l'ONU (que va facilitar el coneixement de la situació interna a tots els països de la Terra) va ser la creació de comissions tècniques sobre  temes com l'economia, l'ensenyament, la salut, el medi ambient, el transport...

Els seus  tècnics establiren una llista d'indicadors (anuals) com els que es mostren al quadre següent (conté les definicions i els països amb puntuació màxima i mínima):


Indicador
Definició
Punt.
màxima
Punt.
mínima
Esperança de vida en nàixer
EVN
Mitjana d'anys de vida de les persones d'una població.
81
Japó
38,9
Sierra Leone
Taxa d'alfabetització d'adults  TAA
Nombre de persones adultes que sap llegir i escriure, per cada cent persones adultes de la població.
100%
Diversos Europa
15,9%
Níger
Taxa d'escolaritat 
TE
Nombre de nens escolaritzats, per cada cent nens de la població.
100%
Diversos Europa
16%
Bhutan
Producte interior brut per persona PIB
El valor de tots els béns i serveis produïts en un país, durant un any, dividit pel nombre total de persones.
50.061
Luxemburg
490
Sierra Leone
Taxa de mortalitat infantil
TMI
Nombre de nens morts dins el primer any de vida, per cada mil nens nascuts vius.
3
Suècia, Suïssa
180
Sierra Leone
Població amb aigua potable
Nombre de persones que disposen d'aigua potable, per cada cent persones de la població.
100%
Diversos Europa
24%
Etiòpia
Metges
Nombre de metges, per cada 100.000 habitants.
554
Itàlia
3
Burkina Faso,
Txad
Emissions de CO2
Tones de CO2 emeses anualment, per càpita.
19,9
USA
(22,5% mundial)
0,1
Burundi...
Línies telefòniques
Línies de telefonia fixes, per cada 1.000 habitants.
750
Luxemburg
1
Txad
Telèfons mòbils
Telèfons mòbils, per cada 1.000 habitants.
861
Luxemburg
0,0
St. Tomé y Príncipe...
Ús d'Internet
Ordinadors connectats a Internet, per cada 1.000 habitants.
295,2
USA
0,0
Sudan, Benín...Però l'indicador més important és l'anomenat Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que s'elabora anualment i mostra el grau de desenvolupament, o benestar, de cada país. L'IDH és una síntesi de quatre indicadors: la salut (EVN), la instrucció (TAA i TE) i la riquesa (PIB). Per a calcular-lo es fa la mitjana d'aquests quatre indicadors i el resultat es converteix a l'escala de 0 a 1. Això permet classificar tots els països del Món en tres categories.
 Subdesenvolupats
En vies de
 desenvolupament
Desenvolupats
IDH
  0 a 0'500
0'501 a 0'800
    0'801 a 1
Ne de països
36
78
48Segons el darrer informe sobre el desenvolupament humà, publicat el 2002, els països amb un índex més alt són Noruega (IDH = 0,942), Suècia (IDH = 0,941), Canadà (IDH = 0,940). A la cua es troben Burundi (IDH = 0,313, Níger (IDH = 0,277) i Sierra Leone (IDH = 0,275). Espanya ocupa el lloc 21 (IDH = 0,913).


Activitats

  • On estan situats, en el mapa, els països amb un IDH alt ? I els països amb un IDH  mitja i baix ?
  • Quina relació tenen aquestes dades amb les migracions?Hem calculat els valors mitjans dels quatre indicadors  de l'IDH, per a cada categoria de països:
Subdesenvolupats
En vies de desenvol.
 Desenvolupats
EVN
50'9
  66’9
 77'0
TAA
 48'8
 76’9
98'5
TE  37
65
90
PIB$/persona
 994
3.458
21.799Activitats

  • Quants anys més d' esperança de vida tenim nosaltres, respecte de les persones dels països subdesenvolupats?
  • Compareu els indicadors sobre l'estat de la instrucció (TAA i TE) dels països rics i dels països pobres. Quines conclusions en podeu treure?
  • Catalunya pertany al món desenvolupat. Quines coses podríem comprar nosaltres amb el PIB d’una persona pertanyent a un país subdesenvolupat?
L'informe sobre el desenvolupament humà "Human Development Report" el publica el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament.

Podeu trobar tota la documentació, en part en castellà, a la plana de l'esmentat organisme:

http://www.undp.org
 Retorn a l'índex A l'activitat següent