Les migracions humanes  

Educació Física 12  La rapidesa humana és de color negre...

La velocitat físicaMolt sovint ens preguntem com és que els negres corren més? Per a comprovar-ho només cal veure la llista dels darrers campions i campiones olímpics de la prova reina de l’atletisme, els 100 metres llisos: Carl Lewis, Linford Christie, Donovan Bailey, Maurice Greene, Evelyn Asford, Florence Griffith, Gail Devers, Marion Jones.

La velocitat és una qualitat física que determina la capacitat de reaccionar amb la màxima rapidesa davant d’un senyal i/o de realitzar un moviment tan ràpidament com sigui possible.

Classifiquem bàsicament la velocitat en tres tipus:
  • Velocitat de reacció: la capacitat per respondre ràpidament a un estímul amb un moviment. p.e. sortida d’una cursa d’atletisme, de natació, sortida de motociclisme...
  • Velocitat gestual: la capacitat d’executar ràpidament un gest tècnic. P.e : xutar la pilota, drive de tennis, llançament a cistella, swing de golf, ...
  • Velocitat de desplaçament: la capacitat que ens permet recórrer una distància determinada en el menor temps possible. Cursa de 100 metres, 200 metres, ...
L’entrenament ens ajuda a millorar la nostra velocitat, però aquesta ve determinada, en part, per la genètica de cada individu. Així tenim que la qualitat del sistema nerviós i la constitució dels músculs són factors que determinen fonamentalment la velocitat.Activitats

  • Utilitzant la fórmula següent, calculeu les velocitats dels atletes del requadre (rècords del món):
distància  / temps  =  velocitat  
nom
distància
temps
velocitat (m/s)
Maurice Greene
100 m
9”79

Florence Griffith
100 m
10”49

Michael Johnson
400 m
43”18

  • Compareu les velocitats de diferents animals amb la dels atletes anteriors (cal que canvieu la unitat de mesura a m/s): guepard (110 km/h), falcó (130 km/h), estruç (70 km/h)


 Retorn a l'índex A l'activitat següent