Les migracions humanes  

Idioma 30  Vull conèixer millor els companys!!

Diferents maneres de comunicar-seL'experiència demostra que és possible establir una acceptable comunicació amb gent d'una altra llengua, encara que no en coneguem massa la seva gramàtica o el seu vocabulari. A més, hem de tenir en compte que en el moment de comunicar amb altres es poden "dir" moltes més coses amb l'expressió de la cara, la intenció o la qualitat de la veu, que emprant frases llargues i molt ben construïdes.

Cal prendre, doncs, consciència que no és gens difícil la comunicació entre gent d'edat semblant de varis països, si es compte amb l'ajut de d'un mínim de recursos, sense excloure l'ús d'expressions o frases curtes que es poden memoritzar o aprendre fàcilment.

Vegem-ho amb alguns exemples:Gestos amb braços i mans

  • Quina acció duen a terme els ninots representats a continuació? Ho podeu reconèixer fàcilment?
Ganyotes

  • Creieu que podeu relacionar els estats d'ànim següents amb les ganyotes que es representen a continuació: còlera, desesperació, alegria, angoixa, sorpresa, preocupació, dubte, por i cansament? 

1


2

3


4

5

6

7

8

9
Dibuixos senzills

  • Segur que heu vist més d'un cop aquestes icones. Comproveu si signifiquen el mateix per a tots vosaltres.

També el llenguatge elemental, com dèiem, ens pot ajudar a assolir l'objectiu més important de la comunicació: el coneixement de l'altre !

Jo em dic Marc. I tu?
Me llamo Diana , ¿Y tu?
I am John , Who are you?
Moi, c’est Jahmed et toi?

Jo visc al costat de l'escola, vols venir a casa?
Vivo aquí al lado de la escuela, ¿quieres venir a casa?
I live here, near the School, will you come with me at home?
J’habite là, à côté de l’ école, tu veux venir chez moi?

No m'agrada ballar rumbes. M'agrada la Coca-Cola, i a tu?
No me gusta bailar rumbas.  Me gusta la Coca-Cola,  y a ti?
I do not like to dance rumba.  I like Coca-Cola, and you?
Je n’aime pas  danser la rumba.  J’ aime le Coca-Cola et toi?

Anem al cinema, al parc, al camp de futbol... amb els amics?
¿Vamos al cine, al parque, al campo de fútbol... con los amigos?
Shall we go to the movie, to the park, to the football camp... with the friends?
On va  au ciné, au parc, au stade de football... avec les amis?Activitats


  • Féu una llista de frases curtes i útils per a la vostra vida quotidiana, pensant en companys que no coneixen molt la vostra llengua.
  • Intenteu que, altres companys, entenguin totes les frases anteriors, ajudant-vos amb gestos, dibuixos senzills, paraules soltes o altres mitjans.
  • Descobriu gestos que tinguin significat diferent segons la cultura i que, per tant, es poden prestar a confusió. Feu-ne un pòster. Retorn a l'índex A l'activitat següent