Les migracions humanes  

Llengua 35  Me n'aniré de casa...

El text poèticEl text poètic es caracteritza perquè intenta provocar en el lector unes sensacions determinades. Aquest tipus d’escrits destaquen tant pel contingut (què es diu) com  per la forma (com es diu).

Vegem-ho en aquesta poesia:Me n'aniré de casa
me n'aniré des camp, 
ses oliveres grises
endarrera quedaran.

Me n'aniré de casa
per es camí des vent,
potser trobaré tempesta,
tal vegada molt mal temps.

Es meu amic en Pere
i es meu germà més gran, fa temps que se n'anaren
i ja no tornaran.

Si jo li dic a mumare
que també me'n vull anar,
mumare sempre plora
i jo ja no sé plorar...

Me n'aniré de casa
per es camí des vent,
potser trobaré tempesta
tal vegada molt mal temps.

Però me n'aniré de casa, 
me n'aniré des camp,
ses oliveres grises
endarrera quedaran.

Lletra i música:
Maria del Mar Bonet
Pel que fa a l'aspecte formal, els poemes estan formats per versos agrupats en estrofes. El vers és cadascuna de les línies que trobem en un poema. En agrupar els versos i encadenar-los es formen unitats d’ordre superior que s’anomenen estrofes.

A més, tot el poema ha de tenir ritme i musicalitat, cosa que s’aconsegueix amb la rima i la mètrica.

Des del punt de vista del contingut, en els textos poètics podem trobar figures retòriques que embelleixen les paraules del poeta. Per exemple:
  • Comparació: presentació d’un fet real per mitjà d’una semblança real o imaginària: El mar és com un mirall.
  • Metàfora: identificació entre dos objectes diferents. Les perles de les dents.
  • Anàfora: repetició d’una o diverses paraules al començament de dos o més versos: Me n'aniré de casa, me n'aniré des camp.
  • Hipèrbole: deformació de la realitat per exageració: A l’estiu, ajaguts damunt la terra, es feien ombra amb la planta dels peus.


Activitats  • Després d’haver llegit i escoltat la cançó de Maria del Mar Bonet, i tenint en compte els recursos retòrics que us hem explicat, escriviu un poema sobre  alguna persona en què apareguin aquests recursos.

 Retorn a l'índex A l'activitat següent