Les migracions humanes  

Transició al món del treball 07  Esteu disposats a treballar on calgui?

Digueu la vostraSelecció de notícies de la premsa escrita
El Col·legi d’Advocats de Barcelona ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l’acord del Consell de Ministres del 12 de gener d’aquest any, pel qual es determina el contingent de treballadors estrangers no comunitaris per l’any 2002. Fins ara la Llei d’Estrangeria permetia als immigrants regularitzar-se presentant una oferta de treball i un visat per treballar, expedit en el seu país d’origen. Amb l’entrada en vigor del nou decret els immigrants tant sols es podran regularitzar si resideixen fora d’Espanya i entren en el contingent anual, mentre les contractacions seran gestionades per les ambaixades i consolats espanyols en l’exterior.
("El País", 20/03/02, p. 4 i altres diaris)
La manca de professionals llastra a Europa. La zona euro té un problema laboral que va més enllà de la seva taxa d’atur (el 8,4%). Els professionals d’un determinat sector que sobren en alguns països no truquen a la porta dels seus veïns comunitaris que sí que requereixen aquest tipus d’experts. La manca d’informació, els minsos incentius per a acceptar una ocupació fora i el rerafons cultural llastren l’enlairament de la mobilitat geogràfica europea. El Banc Central Europeu ha elaborat un detallat informe que assenyala aquests desajustos entre països. Espanya ha començat a trencar  amb l’inmobilisme amb la exportació de centenars d’infermeres al Regne Unit, França i Holanda en el darrer any. Però encara resta molt per fer.
(“El País” p.47 i resta diaris, 31-03-2002)Comentari socio-laboral
Entre els diversos col·lectius d’immigrants que arriben a Espanya fugint de la misèria dels seus països, destaca el dels menors d’edat, que requereix mesures especials. La Llei impedeix la seva expulsió immediata, i com que sovint és impossible localitzar els pares, acaben acollits en institucions públiques. Aquests menors són fàcil presa de les màfies de delinqüència o ocupació il·legal.


Podeu consultar:

Towards a European policy on immigration and asylum” (Brussels, October 2001), European Trade Union Confederation (http://www.etuc.org/EN/)Activitats

Temes per al debat:
  • Estaríeu disposats a canviar de residència per tal de tenir més oportunitats de trobar feina?
  • Quines avantatges i quins inconvenients creieu que pot representar el fet de canviar de país per motius de treball?
  • Creieu que els immigrants són la causa de l’atur dels catalans?


 Retorn a l'índex A l'activitat següent