Les migracions humanes  

Transició al món del treball 25  La dona és discriminada en el treball?

Digueu la vostraSelecció de notícies de la premsa escrita
“La taxa d’ocupació femenina a Catalunya és amb prou feines del 40%, una de les més baixes d’Europa”. Així ho va confirmar ahir Joan Coscubiela, secretari general de CCOO Catalunya, que va puntualitzar, però, que aquest no és tant un problema de qualificació “com de dificultats socials”, ja que l’ocupació de les dones més joves de 35 anys gairebé arriba al 70%.
(“Avui”, 5/03/02, p.30 i altres diaris)
Vuit de cada deu espanyols diuen que les empreses discriminen a les dones en el lloc de treball. Gairebé vuit de cada deu espanyols estan convençuts de que, a igualtat de preparació i dedicació, les empreses prefereixen al baró hispànic davant d’una candidata. Són gairebé els mateixos que segueixen observen que elles tenen que esforçar-se més que els seus col·legues per a demostrar, diàriament, que poden realitzar la seva tasca amb la mateixa eficàcia.
("El País", del 27/03/02, p.26 i altres diaris)Comentari socio-laboral
La igualtat entre dones i homes és un principi fonamental de la democràcia, de tota manera hi ha discriminacions per raons de sexe. Per exemple, l’atur i la precarietat laboral afecta més a les dones.

El Tractat de Roma ja va consagrar el principi de “a igual treball, igual salari”, i posteriorment s’ha avançat en la  igualtat de tracte en l’accés a la ocupació, la millora del nivell de seguretat i higiene de les treballadores embarassades i la conciliació de la vida familiar i professional.

Aquests principis són comuns a totes les dones independentment del seu origen, raça, creences o idees.

Per a més informació consulteu “Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres
(http://europa.eu.int/pol/equopp/index_es.htm )

"Les filadores" o el mite d'Aracné (1657). Velázquez (Museu del Prado)
La dona sempre ha treballat però, tradicionalment només en alguns sectors. La consideració d'alguns treballs com a "femenins", com ara molts del sector tèxtil, troba el seu origen en els remots temps del Neolític.Activitats


Temes per al debat:
  • Feu una relació de feines o professions que normalment no acostumen a fer les dones. Podríeu explicar per quin motiu?
  • Feu una relació de feines o professions que normalment no acostumen a fer els homes. Podríeu explicar per quin motiu?
  • Creieu que per una mateixa feina, una dona guanya menys  que un home? Poseu exemples il·lustratius.
  • Quines dificultats creieu que solen trobar les dones per fer determinades feines que tradicionalment s’han considerat més pròpies dels homes?
  • En el cas de les dones immigrades penseu que hi ha a més a més altres aspectes discriminatoris? Quins?
 Retorn a l'índex A l'activitat següent