El CDEC, el CREAMAT i l’AULATEC convoquen un concurs de presentació de materials (en formats diversos) elaborats  per estudiants de tots els nivells educatius no universitaris.

Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de l’Astronomia, l’Any Darwin i l’Any Monturiol els materials produïts hauran d’estar relacionats amb l’evolució biològica, amb l’astronomia o amb la navegació submarina amb finalitats científiques

1r concurs de treballs científics. Què pensa l'alumnat sobre ... ?

Bases del concurs

 • Els materials hauran de tractar aspectes relacionats amb l’astronomia, l’evolució biològica o la navegació submarina amb finalitats científiques
 • Els centres poden presentar treballs elaborats, individualment o en grup, per l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària de Catalunya. Els treballs hauran de comptar amb el vist i plau del professor o professora
 • Els textos de les produccions hauran de ser escrits en llengua catalana
 • Els materials han de ser inèdits, fruit d’un treball escolar i obtinguts a través de processos de construcció d’aprenentatges
 • Els treballs tindran dues parts obligatòries:
  • Un fitxer pdf on l’alumnat respondrà les preguntes que es plantegen en el fitxer adjunt (explicació)
  • La producció que haurà de presentar-se en suport digital i podrà respondre a diferents formats: text (de tipus argumentatiu, conte breu, narració...), còmic, vídeo, web, bloc, fotografia, presentació amb diapositives...
 • Per alguns formats l’extensió de les produccions estarà limitada: - Textos: màxim de 2000 paraules
  - Còmics: màxim de 5 planes
  - Vídeo màxim de 3 minuts
  - Presentacions de diapositives: màxim de 10 diapositives
  - Seqüència de fotografies: màxim de 6 fotografies
 • Cada centre podrà presentar com a màxim 12 produccions entre tots els formats
 • El concurs està obert a tots els cicles educatius, des de l’educació infantil al batxillerat i la FP, amb les següents categories:
                      A - Educació infantil i cicle inicial
                      B - Cicle mitjà i cicle superior
                      C - ESO
                      D - Batxillerat i FP.
 • La inscripció en el concurs es farà entre els dies 7 d’octubre i 8 de novembre de 2009 a través d'aquest formulari on es faran constar les dades del centre, del docent o de la docent responsable, de l'alumnat participant i del treball presentat
 • En el moment de fer la inscripció, la producció i el fitxer en format pdf on l’alumnat contesta les preguntes hauran d’estar penjats a les respectives adreces que el centre participant hagi indicat en emplenar el formulari. Aquestes adreces hauran de ser les URL directes del treball presentat. S’aconsella penjar-ho al web del centre. En cas que el centre no disposi de web es podrà penjar en un portal alternatiu cercat pel propi centre
 • El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de l’educació i el seu veredicte serà inapel·lable
 • Es premiaran els millors treballs de cadascuna de les 4 categories. Es valorarà la qualitat dels continguts, el grau de creativitat i l’adequació i correcció del format emprat. Així mateix es tindran en compte les competències posades en joc en l’elaboració del treball presentat. En aquest sentit se suggereix la consulta dels indicadors competencials publicats a les webs del CDEC i del CREAMAT
 • Les produccions presentades podran ser incloses en els bancs de recursos del CDEC, del CREAMAT i de l’AULATEC i difoses a través de la xarxa, sempre sense fins lucratius i fent constar l’autoria
 • Els treballs han d'acollir-se a una llicència Creative Commons, preferiblement la llicència by-nc-sa (Reconeixement - No comercial - Compartir igual) segons la qual es reconeix l'autoria, no es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original
 • La resolució del concurs es publicarà en la pàgina de la Setmana de la Ciència 2009 el dia 19 de novembre de 2009 i el lliurament de premis tindrà lloc el dia 24 de novembre de 2009 en el CosmoCaixa de Barcelona
 • A l’acte de lliurament de premis podrà assistir-hi una representació del centre. En aquest acte l’alumnat guanyador haurà de fer una breu presentació del seu treball. Els desplaçaments correran a càrrec del centre
 • Qualsevol dubte podrà resoldre’s escrivint o telefonant a qualsevol dels CESIRE o al SIRE sgsire@xtec.cat 935 516 900, extensions 3168 o 3810

   

   

Departament d'Eduació Fundació catalana de la recerca i la innovació Ministerio de ciencia e innovación FecytSetmana de la ciència 09 setmana de la ciència 09