El Departament d'Educació, conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), promou la Setmana de la ciència a les escoles amb l'objectiu fonamental de despertar i potenciar l'interès dels més joves vers la ciència i la tecnologia. Se celebrarà del 13 al 24 de novembre. Per facilitar la participació dels centres en aquesta setmana, s'organitzaran les activitats següents

1r concurs de treballs científics

  • Concurs de presentació de treballs realitzats amb un enfocament científic.  (en formats diversos) produïts pels i per les estudiants de tots els nivells educatius no universitaris. Donat que ens trobem en plena celebració de l’Any Internacional de l’Astronomia, l’Any Darwin i l’Any Monturiol els materials produïts hauran d’estar relacionats amb l’evolució biològica, amb l’astronomia o amb la navegació submarina amb finalitats científiques.
  • Acta de la reunió del jurat

La ciència en primera persona

  • Xerrades - col·loqui a càrrec de persones dedicades a la investigació que explicaran la seva tasca, tant des del vessant científic com humà. S'organitzaran 100 sessions simultànies, el dia 18 de novembre d' 11:30 a 13:30 a tot el territori, i s'adreçaran a l'alumnat de 4t d'ESO i batxillerat. Les conferències s'organitzan en l'àmbit de cada Servei Educatiu de Zona (SEZ). Per obtenir informació més detallada i formalitzar la inscripció us heu d'adreçar al CRP del vostre SEZ.

Vols parabòlics de l’Agència Espacial Europea: experimentant la ingravidesa en la Terra: Tu també pots!

Visites a laboratoris

  • Visites a institucions d'educació superior (universitats i centres de recerca) i a empreses.

Si teniu cap dubte, escriviu-nos o truqueu-nos a qualsevol dels CESIRE o al SIRE sgsire@xtec.cat 935 516 900, extensions 3168 o 3810

Departament d'Eduació Fundació catalana de la recerca i la innovació Ministerio de ciencia e innovación Fecyt setmana de la ciència 09