Escola Miquel Martí i PolLa nostra escola està situada davant del Parc Europa, a la Ronda Santa Maria,

225 de Barberà del Vallès.

 

És un centre d’Educació Infantil i Primària, de nova creació.

 

Ha iniciat les seves activitats el curs 2005/2006.

 

El col·legi està en procés de creixement, en un futur serà de doble línia -dues

aules per nivell

 

INSTAL·LACIONS: Biblioteca, aula de psicomotricitat, pistes esportives, gimnàs, teatre , aula de música i dansa, aula d’anglès, aula de plàstica, aula d’informàtica, aula d’audiovisuals, aula de racons, ascensor, escola sense barreres arquitectòniques.

 

PROGRAMES ESPECÍFICS :
Dins d'un programa comú: La Blava, una escola oberta al món, cap una manera de fer diferent:

 • Programa d’adaptació escolar

 • Programa de psicomotricitat a Educació Infantil

 • Jornades poètiques

 • Colònies escolars

 • Sortides i visites culturals

 • Anglès des d'Educació Infantil

 • Programa d'utilització de les TIC (Tecnologia de la informació i comunicació)

 • Programa d'innovació d'educació ambiental: Menjar saludable, reciclem i l' hort escolar

 • Contes a La Blava

 • Treball per ambients

 • Treball per projectes d'aula i d'escola

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA:

 • Activitats extraescolars

 • Menjador escolar

 • Servei d'acollida de 7.45h a 9h

 • Casal d’estiu

 

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE

Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre

 

 

PETITA HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

 


Inici