ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

Què fem?

 
el
Calendari i horari
ELECCIONS 2012

El curs escolar 2012-2013 es va renovar parcialment, el Consell Escolar del nostre centre.

Seguint la normativa es van convocar eleccions per elegir els mares i pares, i mestres que formen el Consell Escolar del centre.

El Consell Escolar de l'Escola Riumar segons la LEC(art.148) té 15 membres dividit en tres terços de 5:

  • 5 mestres elegits pel claustre.
  • 5 pares i mares, dels quals un nomenat per l'AMPA
  • 5 membres nats que són 3 de l'equip directiu, un representant nomenat per l'Ajuntament i un membre electe del Personal d'Administració i Serveis.
Celebracions
Activitats
Activitats de l'Ampa
Informàtica
Revista La Pissarra
Web de l'autor
 
COMPOSICIÓ
SECTOR
MEMBRE

DIRECTOR

Oscar Espinós

CAP D'ESTUDIS

Virgínia Franch Masdeu

SECRETÀRIA

Albert Casanova

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Joan Alginet, regidor d'ensenyament

REPRESENTANT PAS

Eduard Saborido, conserge del centre

MESTRES

Vicent Cerdà

MESTRES

Rosa Royo Franch

MESTRES

 

MESTRES

 

MESTRES

Noèlia Morales Figueres

MARES Fanny Sorribes
MARES Doulibeth Osorio
MARES Carme Franch
MARES Anna T. Tomàs
MARES Eva Navarro, representant AMPA
   
RENOVACIÓ
Tal com preveu la normativa. El consell Escolar es renovarà parcialment el primer trimestre del curs 2014-2015
     

Per a més informació:

Web del Departament d'Educació sobre Eleccions al Consell Escolar.