ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

Què fem?

 
el
Calendari i horari
ELECCIONS 2010

Aquest curs escolar s'ha renovat parcialment, el Consell Escolar del nostre centre.

Seguint la normativa es van convocar eleccions per elegir els mares i pares, i mestres que formen el Consell Escolar del centre.

El Consell Escolar de l'Escola Riumar, degut a la LOE (art.126), i la LEC(art.148) té 15 membres dividit en tres terços de 5:

  • 5 mestres elegits pel claustre.
  • 5 pares i mares, dels quals un nomenat per l'AMPA
  • 5 membres nats que són 3 de l'equip directiu, un representant nomenat per l'Ajuntament i un membre electe del Personal d'Administració i Serveis.
Celebracions
Activitats
Activitats de l'Ampa
Informàtica
Revista La Pissarra
Web de l'autor
 
CALENDARI
DATA
ACTUACIÓ

8 de novembre

Publicació del cens electoral

11 de novembre

Constitució de les meses electorals

Del 8 al 10 de novembre

Reclamacions al cens electoral

Del 8 al 12 de novembre

Presentació de les candidatures

15 de novembre

Publicació de les candidatures

22 de novembre

Elecció del professorat

23 de novembre

Elecció de pares i mares d'alumnes

23 de novembre

Elecció del PAS

29 de novembre

Constitució del Consell Escolar

1 de desembre

Tramesa SSTT còpies autenticades eleccions Consell Escolar

   
RESULTATS

Els resultats de les eleccions del Consell Escolar celebrades els dies 22 i 23 de novembre són els següents:

  • Del sector pares i mares van haver 41 vots i van ser tots per a Doulybeth Osorio Morales.
  • Del sector mestres, després de fer el recompte dels 19 vots, van sortir elegits: Noèlia Garriga i Albert Casanova amb 14 vots i Virgínia Franch amb 5.
  • Del sector de personal d'administració i serveis, MªJosé Ruedas va tindre 3 vots.

Les comissions queden constituïdes de la següent manera:

  • La Comissió Permanent estarà formada per: Francesc Bertomeu, MªCarme Ventura, Raquel Pellisé, Virgínia Franch i Juana Mari Figueres.
  • Els membres de la Comissió d’Activitats són: MªCarme Ventura, Rosa Royo, Noèlia Garriga, Ana Teresa Tomàs, Juana Mari Figueres i Dàtiva Casanova.
  • La Comissió Econòmica la formen: Francesc Bertomeu, Raquel Pellisé, Noèlia Morales, Doulybeth Osorio i Tere Bo.
  • I els membres de la Comissió de convivència són: Francesc Bertomeu, Albert Casanova, Dàtiva Casanova i Núria Curto.
     

El consell escolar queda constituït el dilluns 29 de novembre de 2010.

     

Per a més informació:

Web del Departament d'Educació sobre Eleccions al Consell Escolar.