INFORMÀTICA

 

Informàtica

 
CURRÍCULUM I TIC

Els alumnes de tots els nivells del nostre centre fan una sessió setmanal d'informàtica que és realitzada pel coordinador d´informàtica de l´escola, cosa que fa que l´assignatura pugui tenir una coherència al llarg de tots els cursos per realitzar-la el mateix mestre.

La mestra encarregada de la informàtica ha renovat la programació TIC i s'encarrega de totes les classes d'informàtica de l'escola

Comissió d'informàtica
Pla d'Acció en NNTT
Programació
 
   
CURSOS

A més a més, durant el curs es realitzen, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Deltebre i del Pla Formació de Zona, tres cursos d'informàtica:

  1. Un curs TIC per als alumnes, amb l'objectiu de reforçar aquells aspectes d'informàtica que es donen durant les classes. Els curs té una cabuda de 24 alumnes i va adreçat a alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è i el realitzarà la mestra d'informàtica Noèlia Garriga.
  2. Un curs TIC per a pares i mares, amb l'objectiu d'iniciar amb l'ús de l'ordinador. El curs té una cabuda de14 mares i pares i es realitza en dilluns i dimecres a la nit, per part de Joaquim Salvadó.
   
EQUIPAMENTS

En el present curs 2008-2009 l'aula d'informàtica consta de 25 ordinadors i un servidor central, impressores, connexió a Internet i canó de projecció amb pantalla.

Com a adquisicions importants del curs passat i d´aquest tenim:

  • 3 ordinadors multimèdia nous per a l'aula d'informàtica, adquirits pel centre.

  • 2 ordinadors nous per a la secretaria del centre.
  • 3 ordinadors multimèdia nous per a l'aula d'informàtica, adquirits pel centre.
  • 1 cannó de projecció amb pantalla per a l´aula per tal de poder explicar la sessió de forma més pràctica.
  • 1 cannó de projecció amb pantalla per a l´aula d'anglès per tal de poder explicar la sessió de forma més pràctica.
  • Càmara de fotos digital.
  • 1 ordinador donat per l'editorial Barcanova, per a l'aula d'anglès.
  • 1 ordinador portàtil per a la gestió del centre.

A més a més el Departament ha procedit al cablatge de tot el centre per poder tenir punts d'accés a Internet i cobertura wifi per tot el centre

     

Pàgina Inici inici

actualitzat 25/12/08