Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Pràctica C107. "Deformacions" d'imatges
    

Abans de realitzar la pràctica, caldrà executar el fitxer C107.exe
Aquest fitxer us permet crear, en el vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc, amb els fitxers necessaris pel desenvolupament de la pràctica.

   
 

El Gimp disposa d'un seguit de "deformacions" d'imatge. L'ús de les deformacions és fàcil i força intuïtiu per bé que aconseguir una fita determinada, com ara encaixar una deformació en una figura, resultarà força llarg i complex. Tot i així, l'efecte visual que provoca és força espectacular.

La majoria d'aquestes deformacions les obtindreu a partir dels filtres comentats en la pràctica anterior (C106). Veieu-ne alguns exemples.
 
Desenvolupament de la pràctica
   
  1. Obriu el Gimp des de la icona de l'escriptori .
  2. Des del menú Fitxer premeu l'opció o bé Ctrl+O.      
    • Cerqueu a la carpeta tic\blocc el fitxer foto09.jpg.
    • Seleccioneu el fitxer foto09.jpg i feu-hi un doble clic. S'obrirà en una nova finestra.
  3. Deformeu la imatge a partir del menú Filtres.

 

Exemples:

 
(a)
(b)
(c)
(d)
 
   
 

(a) menú Filtres | Efectes de vidre | Aplicar la lent...

 

(b) menú Filtres | Efectes de llum | Enlluerna (GFlare)...

 

(c) menú Filtres | Distorsions | Posa en relleu els contorns...

 

(d) menú Eines | Eines de transformació| Perspectiva

   
 

Aquests quatre exemples que heu vist només són una mostra de les moltes possibles transformacions que podeu arribar a fer. Només cal entretenir-se una estona i anar veient molts altres efectes.

   
  Les deformacions tenen diversos usos: per encaixar una imatge dins d'una figura o per produir efectes estètics i estilístics.