Enrera
Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Imprimir
Pràctica C36. Redimensionar una imatge amb l'ACDSee
 
Atenció!
Abans de fer la prÓctica, cal executar el fitxer C36.exe.
Aquest fitxer us permet crear, al vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc, amb els fitxers necessaris per al desenvolupament de la prÓctica.
   

Amb l'ACDSee, es pot augmentar o disminuir la grandària d'una imatge. S'hi pot ajustar la grandària d'una o més imatges alhora. Aquesta operació es pot fer des del Visualitzador o des de l'Explorador. Si s'utilitza l'Explorador, es poden redimensionar més d'una imatge alhora.

Per canviar la grandària d'una o més imatges, des de l'Explorador, cal procedir com segueix:

 • Seleccionar la imatge o les imatges que s'han de redimensionar.
 • Demanar Herramientas | Cambiar tamaño... (o fer Ctrl + R). També s'aconsegueix el mateix fent ús de l'eina Editar i, tot seguit, l'eina Redimensionar.
 • Escollir les opcions corresponents a Tamaño nuevo:
  • Porcentaje del original: permet establir la relació entre la grandària de la imatge original i la de la imatge resultant.
  • Píxeles: permet establir les mides de la imatge resultant i, si es vol, conservar o no les proporcions respecte de l'original.
 • Seleccionar les opcions de sortida:
  • Ometre elements que no exigeixen redimensionament.
  • Eliminar/reemplaçar l'original.
  • Conservar dates de l'última modificació.
  • Escollir la carpeta on desar les imatges un cop convertides.


 • Prémer el botó Aceptar.
   
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica
 1. Accediu a l'explorador de l'ACDSee:
  • Demaneu Inici | Programes | ACD systems | ACDSee 4.0.2 També, si hi és, podeu accedir-hi activant la drecera corresponent de l'escriptori .
  • Premeu la pestanya Carpetas de la barra de l'explorador (Panel de navegación) si no és la pestanya activa.
  • Localitzeu la carpeta tic\blocc, i assenyaleu-la amb el ratolí
 2. Seleccioneu, fent clic amb el ratolí, la miniatura de l'arxiu psp141.jpg.
 3. Premeu sobre l'eina Editar. Observeu les diferents opcions de la barra d'eines addicional que ha aparegut. 4. Premeu sobre l'eina Redimensionar. Observeu les diferents opcions per establir a la finestra Rotación/Reflexión de la imagen.
 5. Activeu l'opció Porcentaje del original, fent clic a sobre del nom.
 6. Assigneu un 66 % per a la dimensió de la imatge resultant, bé escrivint-lo, bé amb ajut dels controls
 7. Per a les Opciones de salida, establiu les condicions següents:
  • Omitir elementos que no exigen redimensionado: activat.
  • Conservar fechas de última modificación: activat.
  • Eliminar/Reemplazar el original: desactivat.
  • Colocar las imágenes redimensionadas en la carpeta: desactivat.
 8. Premeu el botó Aceptar quan totes les opcions siguin les indicades.
 9. Observeu la finestra d'informe de l'operació. En aquesta s'informa del tipus de conversió realitzada. Premeu el botó Cerrar per acabar.
 10. Cerqueu, dintre de les miniatures, el fitxer Cambiar tamañopsp141.jpg (tingueu en compte que l'ACDSee afegeix aquest prefix al nom del fitxer per construir el nom corresponent al resultat).
 11. Premeu amb el ratolí sobre la de la miniatura i, tot seguit, sobre la pestanya Archivo de la finestra de propietats que s'ha obtingut.
 12. Observeu els atributs de la imatge i compareu les mides amb les de la imatge original.
 13. Tanqueu la finestra de propietats i sortiu de l'ACDSee amb Archivo | Salir.
   
 
Amunt