Formació en MAV en centres educatius
 
     
Nota informativa  
       
 

S’ha fet un reestructuració d’aquests materials de formació MAV en centre amb la intenció d’apropar més els continguts audiovisuals al currículum. Això no suposarà cap canvi important per tots aquells que ja han cursat el primer nivell, simplement caldrà adaptar-se a un dels cinc itineraris.

Partirem d’un marc teòric d’Educació en Comunicació Audiovisual, fent un anàlisi dels diferents documents existents, per després entrar de ple en un o més d’un itinerari a partir dels quals s’aniran desenvolupant tots els continguts audiovisuals –so, imatge fixa, imatge en moviment, mitjans de comunicació– necessaris per a la seva consecució.

En aquests materials s’inclouen cinc itineraris “mostra”, dos per al MAV de 1r nivell i tres pel MAV de 2n nivell (aquesta classificació dependrà del punt de partida de cada centre).
Aquests itineraris no han de ser preceptius sinó exemples de referència. L’ideal seria que cada centre desenvolupés el seu o els seus projectes d’acord a les seves necessitats, ja sigui fent un projecte general de centre o bé varis i diferents projectes de cicle.

Esperem que aquesta reestructuració permeti una millor formació en audiovisuals.