Enrera
Mòdul 0: Preliminar
Aplicacions de gestió amb Access
  Pràctica
1
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  Els objectius principals d'aquest mòdul preliminar són:
   
 
 • Conceptes inicials de la base de dades Access 97
 • Saber convertir les bases de dades entre les diferents versions d'Access
 • Conéixer la importància de la compactació d'una base de dades
 • Valorar la importància de comprimir una base de dades: el winzip
 • Conéixer els conceptes de la vinculació i la importació d'elements
 • Altres conceptes importants
   
  Continguts
   
 
 • Concepte de base de dades
 • Conversió dels fitxers entre les diferents versions del programa
 • Compactar una base de dades
 • Comprimir una base de dades
 • Importar i vincular dades externes