Enrera
Guia
Recursos TIC a l'educació infantil
 
 

La finalitat d'aquest curs és proporcionar als mestres i les mestres d'educació infantil alguns recursos informàtics per a la realització de la seva tasca i que permetin introduir els alumnes al treball amb TIC.

L'estructura del curs respon als criteris organitzatius i metodològics seguits per desenvolupar habitualment un curs d'educació infantil.

El curs contempla activitats que donen suport al docent en les seves tasques d'organització de l'aula i de programació de les classes així com d'altres d'adreçades als alumnes. Les activitats proposades per als alumnes s'adrecen principalment al cicle de parvulari (3-6), tot i que algunes poden adaptar-se als cursos més alts del cicle de llar d'infants (0-3).

Es pretén que els inscrits al curs coneguin recursos informàtics a partir del programari i maquinari que tenen a la seva disposició als centres, però amb una proposta d'aplicació educativa ben concreta.

Els objectius del curs són:

 • Proporcionar al mestre o a la mestra recursos informàtics per a l'organització de l'aula i de la seva tasca docent.
 • Proporcionar al mestre o a la mestra recursos informàtics per treballar amb els alumnes i l'ordinador.
 • Conèixer i fer servir com a eina didàctica els serveis de la xarxa Internet (web de la XTEC, portal edu365.com i altres).
   
  Estructura
   

La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 36 hores per als mòduls i 9 hores per a la realització del projecte final. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Organització de l'aula - Inici del curs
 • Mòdul 2: Treball per projectes
 • Mòdul 3: Racons i tallers
 • Mòdul 4: Festes al llarg de l'any
 • Mòdul 5: Altres esdeveniments
 • Mòdul 6: Calaix de sastre
 

Cada mòdul consta de diverses pràctiques i un o dos exercicis. En algun mòdul, hi poden haver pràctiques opcionals, que serveixen per ampliar coneixements però que són de realització voluntària.

Els exercicis tenen a veure amb el que s'ha treballat a les pràctiques del mòdul i serviran per a la realització del projecte final. En la data que s'indica al calendari del curs, cal enviar al tutor o a la tutora únicament els exercicis (no han d'enviar-se les pràctiques).

Quan s'instal·la el curs, es crea una carpeta de nom D114, que conté tots els mòduls amb els fitxers corresponents (d114m1, d114m2...).

 

Per a la realització de les pràctiques, es proporcionen alguns fitxers (fonts, imatges, músiques, etc.). Aquests fitxers es troben a la carpeta fitxers, ordenats per mòduls.

 

Per facilitar l'organització de la feina, s'ha creat una carpeta anomenada treballs, que conté una carpeta per desar les pràctiques i exercicis de cada mòdul.

 

Així, cada cop que s'acabi una pràctica, es desarà el fitxer a la carpeta corresponent; per exemple, per a les pràctiques del primer mòdul del curs, es desaran a _practiques1 dins modul1, i el mateix per als exercicis.

 

Aquesta és la vista del curs un cop instal·lat, que es mostra des de l'Explorador del Windows

 

 

 

  Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsics en el domini de l'entorn del Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, comprimir fitxers, enviar correu electrònic, adjuntar fitxers a un missatge de correu... Cal, també, tenir alguns coneixements d'un processador de text..
 
  Requeriments tècnics
   
 

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb els ordinadors de les aules dels centres docents públics de primària i el programari derivat d'aquesta dotació. Aquests ordinadors disposen en la seva majoria del sistema operatiu Windows XP en català.

Si se segueix el curs des d'un altre punt de treball, caldrà dotar-se del programari i maquinari necessari, que es descriu al final d'aquesta guia.

Els materials del curs poden ser visualitzats amb els navegadors Mozilla Firefox i Internet Explorer (versió 6 i superiors).

   
 

Per seguir aquest curs, podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant d114.exe. Després, podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
   
  Programari necessari
   
 

Al llarg del curs necessitareu els programes següents:

 • El paquet ofimàtic OpenOffice 2.0, programari lliure de distribució gratuïta. D'aquest paquet es farà servir el processador de text anomenat Writer i el programa de presentacions Impress.
 • El GIMP, programa de dibuix i editor d'imatges, que també és programari lliure.
 • El KidPix 4, programa infantil de dibuix i presentacions, que no és lliure o el programa similar TuxPaint, que és programari lliure.
 • El Paint, programa de dibuix i editor d'imatges senzill, inclòs al Windows.
 • El JClic i el Clic 3, aplicacions d'activitats didàctiques.
 • Navegadors d'Internet: el Mozilla Firefox i l'Internet Explorer (versions actualitzades).
 • Diversos CD-ROM: Sinera 2000, Clic 2000, Enciclopèdia Compacta 2000, Pingu, Els tres porquets, El pequeño escritor, col·lecció Pipo, Nut i Ka, Llengua-Primària Interactiva...
 • El programa WinZip o el WinRAR, per a comprimir fitxers i carpetes.

Alguns d'aquests programes, en ser de lliure utilització, es podran descarregar d'Internet o obtenir d'altres llocs. A la pràctica corresponent, s'explicarà des d'on fer-ho.

A més, caldrà fer servir en algun moment:

 • Escàner
 • Gravadora de CD-ROM
 • Càmera de fotos digital
 • Micròfon
 • Impressora

 

 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de dur a terme seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor o a la tutora del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris o d'ampliació a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la qual estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Permet accedir a l'índex de continguts del curs.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Permet accedir a l'explicació del projecte del curs.
Permet accedir a les competències bàsiques en TIC.
 
 
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o una tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant basat en els exercicis. També farà el seguiment i la validació del projecte final.
   
  Lliurament d'exercicis
   
 

En la data prevista, caldrà enviar al tutor o a la tutora els exercicis de cada mòdul, comprimits en format ZIP o RAR perquè ocupin el mínim espai possible. En cada exercici trobareu especificat el nom que ha de tenir el fitxer. És important que respecteu aquesta manera d'anomenar els fitxers.

Seguint l'estructura de carpetes que s'ha creat en instal·lar el curs, els fitxers resultants dels exercicis de cada mòdul s'han d'haver desat a la carpeta corresponent (per exemple, a exercicis1 dins la carpeta modul1).

Caldrà comprimir la carpeta sencera (la carpeta exercicis1), fent clic al botó dret del ratolí i seleccionant l'opció Add to exercicis1.zip (opció del programa WinZip) o bé Afegir a "exercicis1.rar" (opció del programa WinRAR).

D'aquesta manera, es comprimiran alhora tots els fitxers que contingui. És la manera més senzilla de comprimir diversos fitxers junts.

S'enviarà al tutor o a la tutora la carpeta comprimida (exercicis1.zip o exercicis1.rar ) com a fitxer adjunt.

Compte! Aquesta opció apareixerà si teniu els programes WinZip o WinRAR instal·lats al vostre ordinador. Els podeu trobar al DVD de Formació, així com a la pàgina web dels materials i eines dels cursos de TIC, la DVDWeb. Localitzaeu la carpeta Eines i decidiu quin dels dos programes voleu instal·lar (o tots dos).

Trobareu més informació sobre el programa WinZip al ModulZero dels cursos telemàtics, a l'apartat Comprimir fitxers, trossejar fitxers que trobareu a l'adreça web: http://www.xtec.net/formaciotic/curstele/tc00/

   
   
  Calendari
   

Inici del curs dimarts, dia 16 d'octubre de 2007
Fi de curs dimarts, dia 22 d'abril de 2008
Data lliurament exercicis
Mòdul 1 dimarts, dia 30 d'octubre de 2007
Mòdul 2 dimarts, dia 13 de novembre de 2007
Mòdul 3 dimarts, dia 27 de novembre de 2007
Mòdul 4 dimarts, dia 11 de desembre de 2007
Mòdul 5 dimarts, dia 15 de gener de 2008
Mòdul 6 dimarts, dia 29 de gener de 2008
Projecte dedicació aproximada 9 hores
Proposta del projecte divendres, dia 1 de febrer de 2008
Inici del projecte dimarts, dia 12 de febrer de 2008
Revisió seguiment del projecte dimarts, dia 26 de febrer de 2008
Fi del projecte dimarts, dia 4 de març de 2008