Enrera
Mòdul 3
Dibuix i recreació d'imatges amb el Fireworks MX 2004
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Text i efectes del text
   
  L'emissió de missatges mitjançant els signes de l'escriptura experimenta en l'actualitat una notable evolució, tant pel que fa a la forma de la lletra com en les seves possibilitats de presentació.
  La difusió generalitzada de l'ordinador i l'accessibilitat als programes, amb un ús cada vegada més a l'abast de tothom, facilita la incorporació de la majoria de les persones a un món nou relacionat amb els productes gràfics. Malgrat això, no sempre és possible fer allò que hom desitjaria.
  De fet, el text que apareix en un navegador Web utilitzant llenguatge HTML pot ser certament limitat i és possible que no cobreixi les expectatives de l'usuari. És per això que programes com el Fireworks MX 2004 faciliten i posen a disposició eines d'edició que milloren significativament la capacitat de comunicació.
  Per tot plegat, hem volgut que al llarg d'aquest mòdul el text sigui el nostre principal protagonista i per això esperem que a mesura que avanceu en les pràctiques experimenteu en les seves possibilitats creatives aplicades a l'edició de missatges gràfics.
   
  Objectius
   
 
 • Comprendre la utilització del text com a imatge.
 • Aplicar les possibilitats de l'edició de text amb el Fireworks MX 2004.
 • Modificar les característiques del text.
 • Convertir el text en vectors.
 • Unir el text a un traçat vectorial.
 • Animar un text.
   
  Continguts
   
 
 • Text, gràfics i imatge.
 • Aplicacions i modificacions de les propietats del text.
 • Conversió de text a objecte.
 • Combinacions entre text i vectors.
 • Animacions amb text.
 • Noció de símbol.