Enrera
Mòdul 4
Dibuix i recreació d'imatges amb el Fireworks MX 2004
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Modificació i transformació d'elements gràfics
   
  Abans de començar aquest mòdul, convé que tingueu en compte que els traçats vectorials dels objectes gràfics tenen una estructura pròpia de posició, grandària i forma. Si modifiqueu aquestes opcions i afegiu efectes, estendreu una capa de bits sobre l'estructura bàsica de manera que la forma original quedarà transformada segons les opcions triades.
   
  Amb el Fireworks MX 2004, les possibilitats de modificació i transformació dels elements gràfics se simplifica notablement, ja que el programa disposa d'un ampli repertori d'eines de creació gràfica, entre les quals destaquen les màscares, els efectes i els filtres.
   
  Fins ara, heu treballat principalment amb tres objectes: text, objectes vectorials i objectes de mapes de bits. En les pràctiques que us proposem a continuació, us endinsareu en l'aplicació d'altres opcions que permeten canviar les propietats bàsiques dels objectes que heu creat.
   
  Si bé en algunes de les pràctiques anteriors ja heu començat a utilitzar algunes d'aquestes opcions, amb les que us presentem en aquest mòdul ampliareu i completareu l'ampli repertori de recursos gràfics.
   
  Objectius
   
 
 • Reconèixer les possibilitats de combinar objectes vectorials i mapes de bits
 • Explorar les opcions de traç i pintat.
 • Saber emprar els efectes, filtres i textures.
 • Saber treballar amb màscares per aconseguir efectes de destenyit transparent.
 • Investigar i utilitzar les màscares per integrar diferents imatges.
 • Combinar les màscares amb efectes i filtres.
   
  Continguts
   
 
 • Opcions i aplicacions de traç i pintat.
 • Opcions i aplicacions de les textures.
 • Degradats.
 • Efectes tridimensionals.
 • Efectes bàsics i filtres.
 • Màscares