Enrera
Mòdul 2
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Llenguatge PHP
   
  Objectius
   
  En aquest mòdul es veuran les característiques i capacitats del llenguatge PHP:
   
 
 • Conèixer la sintaxi bàsica del PHP.
 • Aprendre a inserir comentaris.
 • Aprendre a inserir fitxers de codi externs.
 • Conèixer els tipus de variables i la seva definició.
 • Conèixer la implementació que el PHP fa dels arrays.
 • Familiaritzar-se amb els arrays associatius.
 • Saber fer càlculs, comparacions...
 • Aprendre com tracta el PHP les estructures de control.
   
  Continguts
   
 
 • Sintaxi bàsica.
 • Operadors i càlculs.
 • Sentències de control.
 • Headers.