Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
 
 
 
Guia
Guia
 
Mòdul
Preparant el sistema
 
Mòdul
Abstracció Base de Dades  
       
Mòdul
Llenguatge PHP  
Mòdul
PHP -ADODB  
       
Mòdul
Llenguatge PHP  
Mòdul
PHP avançat  
       
Mòdul
Servidors Bases de Dades  
Mòdul
PostNuke  
                   
                   
             
 
  Jordi Fons i Xavier Montagut
Octubre de 2007