Enrera
Mòdul 3
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Llenguatge PHP
   
  Objectius
   
  En aquest mòdul es veuran altres característiques i capacitats del llenguatge PHP:
   
 
  • Tenir un coneixement de les funcions i de com crear-ne (definició, paràmetres...).
  • Aprendre a treballar amb les dades provinents d'un formulari.
  • Veure el funcionament de les galetes o cookies.
  • Introduir-se en el treball amb sessions.
   
  Continguts
   
 
  • Funcions.
  • Formularis.
  • Galetes o cookies.
  • Introducció a les sessions.