Enrera
Mòdul 7
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  El PHP avançat
   
  Objectius
   
  En aquest mòdul es veuran característiques relativament més avançades del llenguatge PHP, així com algunes de les possibilitats de connexió amb fitxers d'altres formats:
   
 
  • Treballar amb fitxers: obertura, escriptura.
  • Practicar la transferència de fitxers al servidor.
  • Crear fitxers d'imatge dinàmicament.
  • Crear fitxers en format PDF de manera dinàmica.
  • Connectar amb animacions Flash.
   
  Continguts
   
 
  • Funcions de treball amb fitxers.
  • Biblioteca GD per a la creació de fitxers gràfics dinàmics.
  • Biblioteca fpdf per a la creació de fitxers pdf.
  • Interacció entre el PHP i el Flash.