Enrera
Mòdul 1
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Preparar el sistema
   
  Objectius
   
  En aquest mòdul es pretén donar un cop d'ull a l'evolució dels llenguatges web al llarg de la seva història i plantejar els objectius següents:
   
 
 • Identificar en el temps els diferents llenguatges desenvolupats per al web.
 • Entendre el concepte de servidor web i analitzar les opcions disponibles.
 • Instal·lacions i posada a punt del sistema.
 • Familiarització amb un entorn de desenvolupament.
   
  Continguts
   
 
 • Introducció als llenguatges web.
 • Servidors web. Instal·lació manual de l'Apache.
 • Paquet EasyPHP. Automatització de la instal·lació del servidor web, el PHP i el servidor base de dades.
 • Instal·lació manual del PHP.
 • Conceptes que s'han de tenir en compte en el desenvolupament.
 • Instal·lació IDE per al PHP.
 • Entorn de treball: Maguma.
 • Entorn de treball: HAPedit.