Enrera
Mòdul 8
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Treball amb el CMS: el PostNuke
   
  Objectius
   
 
 • Conèixer el concepte de CMS (Content Manager System).
 • Fer-se una idea de com és i com funciona, externament i internament, el PostNuke.
 • Saber instal·lar-lo.
 • Configurar un portal amb el PostNuke.
 • Conèixer els conceptes bàsics: disseny, blocs, mòduls.
 • Crear i instal·lar alguns blocs o mòduls
   
  Continguts
   
 
 • Revisió del concepte de CMS i la seva història.
 • Introducció al PostNuke.
 • Instal·lació del PostNuke.
 • Configuració del PostNuke.
 • Creació de blocs.
 • Instal·lació de nous mòduls.