Enrera
Mòdul 6
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
   
   
 
 
  Aplicatiu a mida
   
  Nota informativa respecte al mòdul 6
   
Atenció !

En la present edició del curs D116, aquest mòdul ha estat temporalment deshabilitat, ja que s'ha cregut més convenient aprofundir en alguns aspectes puntuals de la programació PHP i les seves interrelacions amb altres llenguatges i entorns de dades al llarg de la resta de mòduls que conformen el curs i no incrementar la seva càrrega lectiva.

   
  Tot i això, s'ha cregut adequat mantenir l'estructura documental dins d'aquests materials per no provocar confusions respecte a anteriors edicions del curs D116.
   
  Per tant es deixa per a cursos més específics de programació avançada, aspectes d'integració, funcionalitat, implementació, personalització i reutilització de codi en l'entorn d'aplicatius a mida.
   
  En cas que més enllà de l'edició d'aquest curs vulgueu ampliar coneixements en relació als conceptes introduïts en aquest mòdul, podeu consultar-ho al vostre formador o en edicions anteriors del curs.