Enrera
Mòdul 1
Simulacions amb l'Interactive Physics
  Exercicis
   
 
 
 

En aquest mòdul fareu tres exercicis: un corresponent a la primera llei de Newton, un tir parabòlic de tres objectes amb diferent angle de llançament i un tir parabòlic al llarg d'un pla inclinat

 

   
  1r exercici: primera llei de Newton

 

 

Es tracta de fer una simulació en què dos blocs que van a la mateixa velocitat, un de més petit de color vermell que va a sobre d'un altre de color verd, xoquen contra un altre bloc de la mateixa alçada que el verd, però més llarg i de color blau, que es troba fix. El bloc verd queda enganxat al blau i el bloc petit de color vermell continua amb la mateixa velocitat per sobre de blau, ja que no hi ha fregament.

     

Si voleu veure aquesta simulació en modalitat de reproducció, podeu obrir, des de l'Interactive Physics el fitxer modul11.IP, que es troba en la carpeta del curs dins del directori fitxers. Si esteu connectats a Internet també podeu descarregar-lo en format zip, fent clic en el següent enllaç modul11.zip. Posteriorment haureu de descomprimir-lo i obrir-lo des del programa Interactive Physics.

Guardeu el fitxer amb el nom identificadorm1e1.ip. Recordeu-vos d'aplicar l'opció Mundo | Iniciar aquí just abans de gravar i amb la simulació en el quadre zero; d'aquesta manera l'arxiu és més petit.

   
  2n exercici: tirs amb diferents angles de llançament
 

 

  Situareu tres cercles al nivell del terra i els donareu una velocitat de mòdul 7 m/s amb angles de llançament de 45º (bola vermella), 30º (bola blava) i 60º (bola verda). Cal escriure un text com el de la figura i que les boles deixin la seva trajectòria.

Observació: Perquè no surti el missatge de la figura, s'han de seleccionar les tres boles, arrossegant-hi el ratolí per sobre i activar posteriorment l'opció del menú Objeto|No chocar.

Guardeu la simulació amb el nom identificadorm1e2.ip

   
  3r exercici: tir parabòlic amb pla inclinat
 

 

 

Es tracta de fer una simulació en què una bola de massa 0,15 kg es llança en el sentit ascendent de la rampa d'un pla inclinat. Dibuixeu un pla inclinat de base 6 m i 3 m d'altura. La bola es llança amb velocitat inicial de components, Vox = 10 m/s i Voy= 5 m/s, d'aquesta manera la velocitat serà paral·lela al pla inclinat. El coeficient de fregament estàtic i dinàmic del problema és de 0,2. Poseu colors al pla i a la pilota. La bola ha de deixar la marca del seu centre de masses en les posicions per les quals passa.

Guardeu la simulació amb el nom identificadorm1e3.ip. Recordeu-vos d'aplicar l'opció Mundo | Inicia aquí just abans de gravar.

 

 

Envieu els tres fitxers dels exercicis al vostre tutor o a la tutora, identificadorm1e1.ip, identificadorm1e2.ip i identificadorm1e3.ip, comprimits en un fitxer ZIP identificadorm1.zip.

 

Amunt