Enrera
Mòdul 1
Simulacions amb l'Interactive Physics
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Què és l'Interactive Physics?
   
 

L'Interactive Physics 5.0 és un programa de simulació que permet crear cossos que, dotats d'animació, es mouen utilitzant els fonaments de la mecànica newtoniana.
Es poden crear simulacions dibuixant amb el ratolí, de la mateixa manera que en un programa de dibuix. En l'espai de treball es poden col·locar:

 • Cossos: cercles, rectangles, quadrats, polígons i cossos corbs

 • Restriccions: una restricció és un objecte que aplica forces i moments als cossos. Les restriccions poden ser: sogues, ressorts, amortidors, politges, barres, separadors, forces, moments, impulsors, motors i articulacions.


 • El programa permet unir fàcilment els diferents elements (cossos i restriccions) i donar-los vida.

  No es requereixen coneixements de programació. El programa utilitza un llenguatge molt similar al Basic, Pascal i C, però convé conèixer la sintaxi de fórmules i operadors, per introduir noves magnituds a més de les que dóna el programa per defecte.

  Quan es crea un cos, es defineixen per defecte els valors de massa, fricció estàtica i cinètica, elasticitat, càrrega i moment d'inèrcia. Aquestes propietats es poden modificar en qualsevol moment a la mida de les necessitats.

  Es poden mesurar gràficament o numèricament per defecte les magnituds físiques següents:
  temps, posició, velocitat, acceleració, moment lineal, moment angular, força resultant , moment total, força electrostàtica, força gravitatòria, força de l'aire, energia cinètica i energia potencial gravitatòria.

  Permet representar durant la simulació els vectors següents:
  velocitat, acceleració, força resultant, força gravitatòria, força electrostàtica, força de l'aire, forces de contacte i forces de fricció.

  Es poden modificar els valors de l'acceleració de la gravetat, resistència de l'aire, k electrostàtica i introduir camps de força; alguns dels camps estan definits i uns altres es poden definir introduint fórmules.

     
    Objectius
     
   

  En aquest mòdul es pretén donar una visió àmplia de les possibilitats de treball amb l'IP, conèixer l'entorn de treball i construir les primeres simulacions senzilles. Treballareu amb els diferents tipus de cossos, definint propietats físiques com: posició, dimensions, massa, velocitat, coeficients de fregament, elasticitat i també canviareu la mida i el color.
  Aprendreu a introduir textos, adherir imatges i altres aspectes formals:

  • Aprendre a fer anar simulacions ja fetes.
  • Conèixer l'entorn de treball.
  • Dibuixar diferents tipus de cossos, conèixer i canviar les seves propietats físiques.
  • Introduir textos, adherir imatges, canviar mida i color dels textos.
     
    Instal·lació del programa
     
   

  Cal inserir el CD-ROM en la unitat. La pantalla d'instal·lació apareixerà automàticament i mostrarà les opcions:

 • Instal·lar el producte
 • Conèixer els productes.
  Si la pantalla no apareix automàticament, cal localitzar dins del CD-ROM l'arxiu Setup.exe per iniciar la pantalla d'instal·lació.
  Serà necessari comptar amb un Nombre de sèrie vàlid per iniciar la instal·lació i molt important tenir el manual de l'Interactive Physics, ja que el programa, la primera vegada que s'obre, demana una paraula del manual d'una manera aleatòria.
 •    
    Descripció de la interfície
     
   

  Quan s'obre l'Interactive Physics, la pantalla mostra una finestra en blanc, la descripció dels elements de la qual es troba a la figura: