Simulacions amb l'Interactive Physics
 
 
 
Guia
Guia
 
MÚdul
1
 
MÚdul
5  
       
MÚdul
2  
MÚdul
6  
       
MÚdul
3        
       
MÚdul
4        
                   
                   
 
Recull dels projectes del curs 2003-2004
    Descàrrega
 
 

Carmen FernŠndez Hierro
JuliŠn Oro Sancho
Octavi Plana Cobeta

Octubre de 2004