Enrera
Mòdul 2
Simulacions amb l' Interactive Physics
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
 

En aquest mòdul aprendreu a incloure en les vostres simulacions les següents restriccions: molles, cordes, barres, politges, articulacions i forces.

Canviareu les propietats de les restriccions com les constants de les molles, longitud de cordes i barres, i el mòdul, direcció i punt d'aplicació d'una força

Amb la utilització de les restriccions trobareu aplicacions a l'estudi del MOHS, moviment circular, pèndol, sistemes de politges, palanques, etc.

  • Definició de restricció.
  • Tipus de restriccions.
  • Propietats generals de les restricions.
  • Coordenades dels elements de punt de les restricions.
  • Aplicació en l'estudi de diversos sistemes físics.

 

   
  Continguts
   
 
  • Per l'Interactive Physics, una restricció és un objecte, sense massa ni volum, que aplica forces o moments sobre el cossos.
  • L'Interactive Physics considera les forces i els moments com a restriccions.
  • Totes les restriccions es comporten d'acord amb unes característiques i uns paràmetres que anireu analitzant en les diferents pràctiques d'aquest mòdul i del següent.
  • Totes les restriccions menys les forces i els moments, tenen dos punts en els extrems, de manera que quan es creen les restriccions, els punts s'adhereixen a un cos o al fons.
  • La imatge mostra les icones de les restriccions que es tractaran en aquest mòdul.