Enrera
Mòdul 3
Simulacions amb l'Interactive Physics
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Restriccions (II)
  Objectius
   
  Després d'introduir les restriccions en el segon mòdul, en el tercer mòdul s'incorporen noves restriccions: motors, engranatges, articulacions amb guies, amortidors, impulsors, separadors i moments de forces. Combinades amb les restriccions del mòdul anterior, permeten simular gairebé qualsevol sistema mecànic.
   
 
  • Incorporar motors i impulsors i conèixer les seves diferents modalitats.
  • Realitzar, mitjançant la restricció engranatges, sistemes dotats d'engranatges externs i/o interns i de transmissions flexibles.
  • Usar guies rectes i curvilínies.
  • Incorporar parells de forces.
  • Conèixer els amortidors i estar en disposició d'incorporar qualsevol altra restricció.
   
  Continguts
   
 
  • Recordeu que cada restricció és una condició que s'imposa als cossos, i que, excepte les forces i els moments (que estan unides a un sol objecte), cada restricció està unida a dos objectes o a un objecte i al fons. La imatge mostra les icones de les restriccions que es tractaran en aquest mòdul:

  • En cada pràctica es comenten les restriccions que s'hi introdueixen, els seus paràmetres i les seves variants.
  • En tots els casos us recomanem que activeu les opcions de navegació del menú Vista | Espacio de trabajo i que, quan vulgueu construir simulacions mitjanament complexes, us ajudeu d'esquemes que prevegin la mida i la posició de cada element.
   
  Pràctica 1