Enrera
Mòdul 4
Simulacions amb l'Interactive Physics
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  Durant aquest mòdul aprofundireu en la utilització del menú Mundo i del menú Vista.

Una dels avantatges de la utilització de l'Interactive Physics és poder treballar en un món virtual on es poden modificar diferents paràmetres que afecten la simulació. Per altra banda, en ocasions es necessita adequar l'espai de treball a les característiques de la simulació; per exemple, si es fa una simulació del sistema solar, és útil canviar les unitats i la grandària de la vista. El programa permet seleccionar un determinat objecte com a marc de referència de manera que l'objecte es quedi quiet mentre els altres objectes es mouen entorn seu.

 

 

Dins del menú Mundo:

  • Podeu modificar els valors de la gravetat.

  • Podeu veure com afecta un determinat fenomen el fet de considerar o no la resistència de l'aire.

  • Podeu introduir forces electrostàtiques entre els cossos.

  • Podeu introduir camps de forces que segueixen les lleis físiques, o bé definir nous camps de forces, amb un comportament estrany, per veure com afecten el moviment dels cossos.
 

 

 

Dins del menú Vista:

  • Podeu modificar les unitats i adaptar l'espai de treball a les vostres necessitats.

  • Podeu crear marcs de referència nous que permeten fer una observació del que està succeint des de diferents sistemes de referència.