Enrera
Mòdul 5
Simulacions amb l' Interactive Physics
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  En aquest mòdul modificareu algunes pràctiques ja fetes, per introduir mesuradors, controls i botons, i aprendreu a representar vectors.
   
  Continguts
   
 
  • Els mesuradors permeten obtenir dades numèriques i gràfiques de la simulació. A més de mesurar les magnituds definides en el menú de l'Interactive Physics, es poden personalitzar per mesurar, desplegar o avaluar expressions matemàtiques i aritmètiques utilitzant un senzill llenguatge de fórmules.
  • Els controls permeten canviar les magnituds dels cossos (velocitat, posició, massa, fricció, etc.) i de les restriccions (constant d'un ressort, velocitat de rotació d'un motor, longitud d'una corda, etc. ) abans i mentre s'executa la simulació.
  • Un botó de menú permet agregar comandaments d'ús molt freqüent que es troben en el menú, dins de l'espai de treball. Aquests botons fan exactament el mateix que el comandament corresponent en el menú.
  • Els vectors en l'Interactive Physics representen magnituds cinemàtiques (velocitat i acceleració) i dinàmiques (forces).
   
   
  Pràctica 1