Enrera
Mòdul 1
Simulacions amb l'Interactive Physics
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
Xoc elàstic i inelàstic
   
Pràctica

En aquesta pràctica farem diversos xocs elàstics i inelàstics (parcialment i total), en una dimensió (xoc frontal ) i en dues dimensions. Aprofitarem la pràctica per aprendre a adherir imatges als cossos creats en Interactive i per últim introduirem textos en la simulació.

   
  Dibuix dels objectes que xoquen
 

 

 

Començarem per preparar un xoc frontal. Obriu l'Interactive Physics, prepareu l'espai de treball i guardeu l'arxiu amb el nom m1p5.ip.

 • Situeu sobre l'espai de treball dos cercles iguals, creeu-ne un i després copieu i enganxeu l'altre. Doneu als dos cercles el mateix valor de la coordenada Y del centre de masses en la barra de coordenades.
 • Elimineu la gravetat en el menú Mundo|Gravedad.
 • Canvieu l'aparença de les boles: la de l'esquerra serà blava i la de la dreta vermella; recordeu: menú Ventanas|Apariencia.
 • Doneu velocitat horitzontal a la bola blava. Recordeu que es pot fer directament arrossegant el ratolí des del CDM cap a la dreta; apareixerà el vector velocitat. Comproveu després en les propietats d'aquest cos que únicament té velocitat Vx; en cas que Vy tingui algun valor, poseu zero. Podeu canviar també el valor de Vx si és molt gran o molt petit.
 • Arranqueu la simulació. Observareu que encara que les dues boles tenen igual massa i és un xoc frontal, la bola blava no es queda parada en el lloc de la vermella i per tant la vermella no adquireix la velocitat de la blava. Això és degut al fet que el xoc no és elàstic.
 • Seleccioneu els dos cercles alhora; això es fa prement la tecla Majúscules a la vegada que es fa clic consecutivament en els cossos. Feu doble clic sobre qualsevol d'ells quan estan seleccionats i observareu que en la finestra propietats, aquelles que no són comunes als dos cossos, apareixen en blanc, en el nostre cas seran: la coordenada X del CDM i la velocitat Vx, com es pot observar a la figura.

 • Poseu l'elasticitat a 1; recordeu que quan interaccionen dos cossos, el valor de fregament i elasticitat serà el menor d'ells. Ara ja tindreu un xoc elàstic. Arranqueu la simulació.
 • Poseu l'elasticitat de qualsevol d'ells a zero i comproveu que es tracta d'un xoc completament inelàstic.
 • Canvieu l'elasticitat dels cossos i observeu la simulació en cada cas.
 • En la finestra de propietats canvieu la massa dels cossos de manera que no sigui la mateixa i observeu la simulació. Feu tots el canvis que vulgueu en la finestra propietats i observeu la simulació.

Recordeu de guardar la simulació de tant en tant; algunes vegades el programa genera errors i cal reiniciar-lo.

Ara fareu un xoc no frontal; només cal desplaçar un dels objectes de forma que la coordenada Y del CDM no sigui la mateixa. Canvieu les posicions de les dues boles, de manera que generin diferents xocs no frontals; en cadascun canvieu les propietats i observeu la simulació. Recordeu que seleccionant els dos cossos es poden veure les direccions dels vector velocitat de tots dos alhora.

Si esteu interessats en com el programa simula les col·lisions, en el manual, en l'apèndix A, pàg. A-20, hi ha una informació força interessant.

   
  Adherir una imatge
 

 

 

La continuació de la pràctica consisteix a aprendre a adherir una imatge que queda superposada al cos. Per exemple, si volem representar un cotxe, dibuixarem un rectangle i adherirem una imatge d'un cotxe. En principi es pot adherir una imatge en qualsevol format BMP, JPG, GIF, TIF, PSP, etc. Ara bé, quan s'insereix una imatge en IP, també s'enganxa el fons d'aquesta imatge i si no es fa el fons transparent, es mourà per l'espai de treball la imatge i el fons que l'acompanya com un tot.
Hi ha una manera que el fons sigui transparent, però únicament funciona amb fitxers BMP. Ara passareu a fer la pràctica de manera que quedi tot més clar.

El primer pas és obrir la imatge que volem adherir amb un programa de dibuix, pot ser el Paint, el Paint Shop Pro, l'Adobe Photoshop, etc. Utilitzareu el Paint Shop Pro, en el seu defecte el Paint, que es troba en tots els ordinadors. Obriu el Paint Shop Pro i en el menú Archivo | Abrir busqueu en la carpeta c:\Archivos de Programa\IP2000\ PictureLibrary\SportsObjects l'arxiu , que està en format BMP. Copieu aquest arxiu (Crtrl + C) i aneu a la simulació dels xocs en IP i enganxeu la imatge (Ctrl + V);aquesta imatge té un fons cyan. Ara, seleccionareu a la vegada la imatge i el cos blau; recordeu que s'havia de prémer la tecla Majúscules i seleccionar-ho tot alhora amb el ratolí, el cos i la imatge. Si ja estan seleccionats, aneu al menú Objeto|Adherir imagen i les dues queden juntes i ha desaparegut el fons cyan de la imatge.
La pilota de voleibol és més petita que el cercle blau i no obstant no es veu aquest cercle. No es veu però hi és, i amb les seves dimensions. Amb el control de reproducció passeu la simulació quadre a quadre fins al xoc i veureu que la pilota de voleibol xoca amb el cercle blau sense que hi hagi contacte; de fet sí que n'hi ha, perquè la pilota de voleibol té les dimensions del cercle blau encara que no es vegi. Per evitar-ho, cal fer la imatge de la pilota de la mateixa mida que el cercle blau.

Seleccioneu la pilota de voleibol (va junta amb el cercle blau) i en el menú Objeto|Desprender Imagen separeu cercle blau i imatge de la pilota. Situeu els dos objectes (imatge pilota i cercle blau) superposats i redimensioneu amb el ratolí la imatge de la pilota fins que ocupi el mateix espai que el cercle vermell. Torneu a adherir la imatge i torneu a provar la simulació; ara el xoc ja es veu per contacte.
Feu el mateix amb el cercle vermell i la imatge cal que l'ajusteu a la mida del cercle. Quan ja teniu els dos cercles amb les dues imatges de la pilota proveu la simulació i guardeu-la.

Perquè el fons sigui transparent, les imatges han d'estar en format BMP i el fons de la imatge ha de ser cyan, que correspon a la següent combinació de roig, verd i blau que s'observa a la figura: Roig = 0, Verd = 255, Blau =255.

   
  Inserir text
   
 

Dins de la simulació es pot inserir text. Per crear i editar text, s'ha de seleccionar l'eina text i fer clic en l'espai de treball; després no cal més que escriure el text corresponent. Escriviu el text següent:Per desplaçar-se dins el text, es pot utilitzar el ratolí, i si aquesta opció no funciona, el cursor es col·loca sempre al començament del text i amb combinació de tecles podem fer el següent:

 • Amb les tecles de cursor us desplaçareu espai a espai o línia a línia.
 • Amb Ctrl + Fletxa a esquerra o fletxa a dreta us desplaçareu paraula a paraula.
 • Amb Ctrl + Fletxa amunt o avall al començament o al final del text respectivament. Igual passa amb Ctrl + Inici o Fi i amb Ctrl + Re Pág o Av Pág.

Per seleccionar un text, s'arrossega el ratolí a sobre; si no funciona d'aquesta manera, la combinació de tecles és la següent:

 • Majúscules + Fletxa a dreta o esquerra selecciona o deselecciona espai a espai.
 • Ctrl + Majúscules + Fletxa a dreta o esquerra selecciona o deselecciona paraula a paraula.
 • Ctrl + Majúscules + Fletxa avall o amunt selecciona o deselecciona tot el text. Igual passa amb Ctrl + Majúscules + Fi o Inici i amb Ctrl + Majúscules + Av Pág o Re Pág.

Per suprimir un tros de text, se selecciona i s'elimina amb la tecla Supr o en el menú amb Edició|Suprimir.

Per inserir un nou text en el mateix objecte de text, es fa doble clic sobre l'objecte de text, i es col·loca el cursor en la posició on es vulgui inserir més text.

Per desplaçar l'objecte de text, com amb qualsevol objecte, amb l'eina fletxa del menú seleccionada us situeu a sobre del bloc de text i arrossegueu-lo a la posició desitjada.

Per dimensionar l'objecte de text, cal seleccionar-lo i després arrossegar el ratolí de qualsevol dels quatre punts que hi ha a les cantonades.

Si es vol canviar font, mida i estil del text, cal saber que les modificacions s'apliquen a tot l'objecte de text i no únicament a un tros de l'objecte, encara que estigui seleccionat. Canviareu el text anterior a Arial, negreta i 14 punts. Entreu dins l'objecte de text, cal fer doble clic a sobre, i en el menú Objeto|Fuente canvieu els estils en el quadre que apareix. Poseu també color vermell al text. Quedarà més o menys com a la figura:                                                                     


Per tenir estils diferents cal crear un altre objecte de text. Creeu un altre objecte. En l'objecte anterior seleccioneu i retalleu la segona línia. Copieu la segona línia en el nou objecte de text, canvieu l'estil a Times New Roman, Normal, 12 punts i color blau. Desplaceu el nou objecte de manera que quedi a sota de l'anterior. El resultat final serà el següent:

Guardeu la simulació m1p5.ip en la vostra carpeta IP.

Atenció !

 

 
Amunt