Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Exercicis
   
 
 
  Per tal de consolidar els coneixements adquirits durant el present mòdul, heu de fer els exercicis 1, 3 i 4. L'exercici 2 és optatiu.
   
   
Exercici 1: blocs (1)
   
Dibuixeu el que s'indica a la figura 1. Es tracta de fer que l'hexàgon juntament amb el cercle intern esdevinguin un bloc anomenat blp1. Creeu tres capes: A de color roig, B de color blau i C de color magenta.
   
 
Imatge
Figura 1
   
  La finalitat de l'exercici és que inseriu el bloc tenint activada la capa A i que el bloc aparegui de color roig. El mateix per a les capes B i C. El resultat serà l'indicat a la figura 2.
   
 
Imatge
Figura 2
   
Recordeu que si un bloc inserit ha d'agafar les característiques d'una determinada capa, cal que el bloc s'hagi construït a la capa zero i que en insrir-lo sigui ACTUAL la capa en què voleu inserir el bloc.
   
  Exercici 2 (optatiu): blocs (2)
   
Descarregueu-vos l'arxiu m4_ex_02.zip.
   
Obriu l'arxiu que duu dintre i trobareu el dibuix que s'indica a la figura 3. Es tracta dels lavabos que podríeu trobar a qualsevol restaurant.
   
 

Imatge
Figura 3

 
 

Es demana:

 
  1. Transformar els objectes inferiors de la figura 3 en blocs.
  2. Inserir els blocs creats, cadascun a la capa que li pertoqui, perquè el resultat sigui idèntic a la figura 4.
   
La porta A s'ha d'inserir als llocs on s'ha grafiat la lletra A, i així successivament.
   
 
Imatge
Figura 4
   
Deseu l'exercici amb el nom identificador_m4_ex2.dwg
   
  Exercici 3: acotació
   
Descarregueu-vos l'arxiu m4_ex_03.zip.
   
Obriu l'arxiu que duu dintre. Es tracta d'un traçat geomètric que havia sortit en alguna de les convocatòries de les PAU de dibuix tècnic de fa alguns anys. Vegeu la figura 5.
   
 
Imatge
Figura 5
   
  Acoteu la peça de manera que el resultat final sigui el de la figura 6.
   
 
Imatge
Figura 6
   
Deseu l'exercici amb el nom identificador_m4_ex3.dwg i envieu-lo al vostre tutor/a de la forma habitual.
   
  Exercici 4: presentacions
   
Descarregueu-vos l'arxiu m4_ex_04.zip.
   
Obriu l'arxiu que duu dintre. Es tracta d'una planta, alçat i perspectiva d'una peça geomètrica. Vegeu la figura 7.
   
 
Imatge
Figura 7
   
  El dibuix incorpora tres vistes guardades, alçat, planta i perspectiva. Les podeu obtenir anant al menú Ver/Vistas guardadas.
   
  Es tracta de fer una presentació com la de la figura 8 que consisteix en tres finestres, una per a cada vista.
   
 
Imatge
Figura 8
   
Deseu l'exercici amb el nom identificador_m4_ex4.dwg i envieu-lo al vostre tutor/a de la forma habitual.
   
 
Amunt