Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
3
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  L'objectiu d'aquest mòdul és familiaritzar l'alumne/a amb el programa AutoCAD 2002 amb les eines i funcions següents:
   
 
 • Creació, edició i gestió de blocs.
 • Acotació de dibuixos. Edició de cotes.
 • Creació d'un estil d'acotació personal.
 • Impressió: espai model i espai paper.
 • Presentació i impressió.
  Continguts
   
 
 • Blocs (I): creació i inserció simple.
 • Blocs (II): desar i inserció matricial.
 • Blocs (III): edició de blocs.
 • Acotació (I): lineal, alineada i modificació d'un estil d'acotació.
 • Acotació (II): radi, diàmetre i angle; acotació ràpida i edició d'un text de cota.
 • Acotació (III): personalització d'un estil d'acotació; preparar un dibuix per imprimir-lo.
 • Impressió (I): visualització: espai model i espai presentació.
 • Impressió (II): impressió de l'espai presentació i de l'espai model .