Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és aprendre a personalitzar un estil d'acotació fent que els extrems de cota siguin de disseny propi, i preparar un dibuix a escales diferents per ser imprès a l'espai model.

   
  Acotació (III): personalització d'un estil d'acotació i preparació d'un dibuix per imprimir-lo
   
Canvi dels extrems de cota
   
Pràctica L'AutoCAD permet canviar els extrems de cota. Per fer-ho, el programa incorpora diversos extrems, com podeu veure a la figura 5 d'aquesta mateixa pràctica.
   
  També es poden incorporar altres extrems dissenyats per vosaltres. Això és el que aprendreu a fer en aquesta pràctica.
   
Pràctica

Comenceu un nou dibuix, dibuixeu la figura 1 i acoteu-la.

 


Figura 1

   
  Segur que no us agrada que la línia de referència dreta de la cota obliqua estigui trepitjant el text de cota de la vertical. Això podria donar lloc a confusions.
   
  El primer que heu de fer és eliminar aquestes línies de referència. Per aconseguir-ho, heu de dibuixar l'extrem de cota que us interessi per a la vostra finalitat, suposant que cap dels extrems que incorpora el programa us convingui.
   
  Com a extrem de cota, dibuixareu a la capa zero el de la figura 2. El radi de la circumferència és d'una unitat.
 

Figura 2
   
Atenció ! Si el radi no fos 1, la línia de cota no arribaria perfectament al cercle que fa d'extrem de cota i podria passar que el resultat fos com el que s'indica a la figura 3.
   
 
  • En el cas de la figura superior, s'ha usat un bloc en el qual el radi de la circumferència era superior a 1.
  • En el cas de la figura inferior, el radi de la circumferència era inferior a 1.
  • Això vol dir que la línia de cota s'atura a 1 de la línia vertical del bloc.

Figura 3
   
  A continuació, amb Crear bloque feu que aquest extrem esdevingui un bloc com ja sabeu fer. Poseu-hi de nom cota.
   
Atenció ! Quan elaboreu el bloc, recordeu d'activar l'opció Convertir en bloque i us estalviareu d'inserir-lo a la pantalla. Si us n'heu oblidat, només cal inserir el bloc amb Insertar bloque.
   
  Tot seguit, cliqueu sobre Estilo de cota per accedir a l'Administrador de estilos de cota. Cliqueu sobre el botó de la dreta Modificar i accedireu al quadre de diàleg Modificar estilo de cota:Estil_A. Vegeu-lo a la figura 4.
 
 

Figura 4
   
  Per una banda, a l'apartat Líneas de referencia activeu Supresión a les dues línies de referència.
   
  Per l'altra, cliqueu sobre Extremos de cota 1ª.
   
 

Figura 5
   
  Assenyaleu Flecha personalizada i us sortirà el quadre de la figura 4. Seleccioneu el bloc cota.
   
 

Figura 6
   
  El resultat d'aquests canvis el veieu representat a la figura 7.
   
Atenció ! A simple vista es veu que els extrems de cota són massa grans. Aneu a Tamaño de flecha i poseu-lo a la meitat. Accepteu-ho tot fins a sortir de l'editor d'acotació.
   
 

Figura 7
   
  Automàticament el dibuix que havíeu fet s'haurà actualitzat amb les noves característiques de l'estil_A.
   
 

Figura 8
   
Atenció !
Observeu com han desaparegut les línies de referència i ha canviat l'extrem de cota.
   
Atenció !
Deseu a la carpeta Practiques l'exercici amb el nom m4_pr06a.dwg.
   
  Escala de mesura. Factor d'escala
   
Pràctica Serveix per multiplicar les magnituds calculades per un factor concret, el que indiqueu al paràmetre Factor de escala.
   
Pràctica Descarregueu l'arxiu m4_p6.zip i obriu el dibuix que hi conté.
   
  Es tracta del traçat geomètric de la figura 9.
   
 

Figura 9
   
  Suposeu que esteu treballant de manera que un metre equivalgui a una unitat de dibuix. El voleu imprimir a l'espai model a escala 1/100. D'una part del dibuix, la corresponent a la figura 10, en voleu fer un detall a una escala 1/20, és a dir, cinc vegades més gran.
   
 

Figura 10
   
  Els passos que s'han de seguir són:
 
  • Amb Copiar objeto copieu la part de dibuix de la qual voleu fer el detall, incloses les cotes. Vegeu la figura 10.
  • Amb Escala apliqueu-hi un coeficient igual a 5 perquè l'objecte copiat esdevingui cinc vegades més gran.
  • Com que les cotes són associatives, reflectiran les noves mesures del dibuix. Ara bé, la grandària del text no augmentarà i continuarà tenint la mateixa alçària que, com és lògic, resultarà insuficient.
  • Amb Estilo de cota creareu un nou estil basat en l'existent, anomenat Estil-5.
  • A continuació, modifiqueu-lo. Vegeu la figura 11.
 

Figura 11
   
 
  • Aneu a la pestanya Unidades principales i a Factor de escala hi poseu 0,2, tal com veieu a la figura 12. Amb això aconseguireu que les cotes reflecteixin la mesura real, com si el traçat no s'hagués escalat.
 

Figura 12
   
 
  • Accediu a la pestanya Ajustar i a l'apartat Usar escala general poseu-hi 5 perquè les cotes augmentin cinc vegades (text i extrems de cota). Vegeu la figura 13.
 

Figura 13
   
Atenció ! Amb això heu aconseguit tenir en pantalla el mateix dibuix a dues escales diferents i mantenir les cotes amb les mateixes característiques.
   
Atenció !
Deseu a la carpeta Practiques l'exercici amb el nom m4_pr06b.dwg.
   
   
 
Amunt