Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer la tècnica d'inserir blocs de forma matricial i saber guardar els blocs al disc dur per poder-los usar en altres dibuixos.
   
  Blocs (II): Desar i Inserció matricial
   

Inserció matricial de blocs

   
Pràctica

Obriu el dibuix m4_pr1a.dwg que, en la pràctica 1, heu desat a la carpeta corresponent.

En aquesta pràctica utilitzareu el comandament Insertm, que serveix per generar un bloc matricial compost de múltiples insercions del bloc especificat, en files i columnes. És una combinació del comandament Insert i Matriz.

Com a pràctica d'aquest comandament heu de fer el que s'indica a la figura 1.

   
 

Figura 1
   
  Per fer-ho, seguiu les instruccions següents:
   
 

Comando: insertm

Indique nombre de bloque o [?] <TAULA-4B>:. Hi poseu TAULA-4B.

Precise punto de inserción o [Escala /X/Y/Z/ Girar/ PEscala/ PX/PY/PZ/ PGirar]:. Cliqueu sobre qualsevol punt de la pantalla.

Indique factor de escala X, precise esquina opuesta, o [Esquina/XYZ] <1>:. Premeu la tecla Retorn.

Indique factor de escala Y <usar factor de escala X>:
Premeu la tecla
Retorn.

Precise ángulo de rotación <0>:. Premeu la tecla Retorn.

Indique número de filas (---) <1>: 3

Indique número de columnas (|||) <1>: 2

Indique distancia entre filas o precise casilla de unidades (---): 2

Precise distancia entre columnas (|||): 1.6

  El resultat és l'indicat a la figura 1.
   
Pràctica Deseu a la carpeta Practiques aquest arxiu amb el nom m4_pr2a.dwg.
   
  Enviar bloc a disc
   
Pràctica
Comandament: Bloquedisc. Amb aquest comandament es pot crear un arxiu de dibuix a partir d'un bloc.
   
  Quan s'executa el comandament accedireu al quadre de diàleg Escribir bloque (figura 2).
   

Figura 2
   
Atenció ! Observeu la gran similitud entre aquest quadre de diàleg i el de Definición de bloque. La diferència està en el fet que aquest permet dir-li on guardar el bloc com a dibuix a la secció corresponent a Destino.
   
Pràctica Creeu un dibuix nou amb Nuevo i dibuixeu a la capa zero una circumferència de radi 1 i un segment vertical i el col·loqueu tal com indica la figura 3.
 

Figura 3
   
Pràctica
Useu el comandament Bloquedisc, anomeneu el bloc COTA.DWG i guardeu-lo a la vostra carpeta c:\d122\m4.
   
  A continuació, tanqueu l'arxiu en curs i creeu-ne un de nou. Inseriu el bloc COTA que heu guardat a la carpeta c:\d122\m4. Per aquest mateix procediment no podreu inserir els blocs corresponents a la taula que s'havien fet a la pràctica anterior.
   
Atenció !
Amb aquest comandament podreu fer-vos una col·lecció de blocs, organitzats en carpetes de la manera que vosaltres escolliu.
   
   
 
Amunt