Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és iniciar-se en l'acotació, tot acotant horitzontals, verticals i obliqües, i aprendre a modificar un estil d'acotació.

   
  Acotació (I): lineal, alineada i modificació d'un estil d'acotació
   
Les cotes de l'AutoCAD es generen com si fossin blocs i es recolzen en uns punts de definició que se situen sobre el dibuix i delimiten la magnitud acotada.
   
  L'AutoCAD té sis tipus d'acotació:
   
 
 • Lineal: per a dimensions horitzontals i verticals.
 • Alineada: per a dimensions obliqües.
 • Coordenada: per mostrar les coordenadaes X i Y d'un determinat element.
 • Radio: per acotar radis d'arcs i cercles.
 • Diámetro: per acotar diàmetres d'arcs i cercles.
 • Angular: per acotar angles.
 

Figura 2
   
  En un mateix dibuix es poden configurar i usar tants estils d'acotació com es vulguin.
   
Atenció !

Quan es crea un nou dibuix l'AutoCAD obre el quadre anomenat Actualidad de Autocad 2002 que té tres pestanyes. La del mig, Crear dibujos, permet escollir una plantilla de dibuix.

   
  Per seguir correctament les explicacions que venen a continuació escolliu la plantilla acad.dwt. Aqusta plantilla incorpora un estil d'acotació anomenat Standard que és el que s'ha usat.
   

Acotació lineal

   
Pràctica

Creeu un nou dibuix. Dibuixeu una línia AB de cinc unitats i acoteu-la.

Per fer-ho, cliqueu Lineal , que es troba a la capsa d'eines Acotar. Assenyaleu el punt A i a continuació el punt B. En aquest moment ja veureu la cota. Cliqueu sobre un punt C per decidir la separació que voleu donar a la cota respecte de la línia que mesura.

   
 

Figura 1
   
Pràctica A la figura 2 podeu veure les parts de què consta una cota.
 

Figura 2
   
Atenció ! Els punts de definició els veureu, en el cas de l'exemple, seleccionant i desplaçant la cota cap amunt.
   
  Modificació d'un estil d'acotació. Administrador d'estils
   
Pràctica

Per crear un estil d'acotació nou podeu optar per dos camins:

 • A través del menú Acotar|Estilo...: vegeu la figura 3, la primera opció de l'últim apartat del menú Acotar és Estilo...
 • A través de la barra d'eines Acotar amb l'opció Estilo de cota.
 

Figura 3
   
  A l'esquerra de la icona Estilo de cota trobeu, a la barra d'eines Acotar, una finestra que informa de l'estil que es troba actiu en aquest moment.
 

Figura 4
   
   
  En executar el comandament Estilo de cota, apareix a la pantalla el quadre de diàleg Administrador de estilos de cota, tal com veieu a la figura 5.
   
 

Figura 5
   
 

En aquest quadre de diàleg hi ha els apartats següents:

 • Estilos: és una finestra on apareixen els estils que incorpora el dibuix.
 • Vista preliminar de: és una finestra on es veuen les característiques de l'estil d'acotació en curs. Aquesta finestra s'actualitza a mesura que es van canviant els paràmetres de l'estil.
 • Lista: indica els estils presentats al quadre.

Els botons de la dreta s'aniran explicant a les properes pràctiques.

   
  Cliqueu sobre el botó Nuevo i us apareixerà el quadre de diàleg Crear estilo de cota. Vegeu la figura 6.
   
 

Figura 6
   
  A la finestra corresponent a Nombre de estilo nuevo poseu-hi Estil-A.
La finestra
Comenzar por permet escollir un estil de cota disponible per prendre les seves característiques com a punt de partida del nou estil Estil-A.
   
 
La finestra Usar para serveix per escollir si el nou estil servirà per a totes les acotacions que es facin o només per a les que s'indica al quadre de la figura 7.

Figura 7
   
  Deixeu les dues últimes finestres tal com estan i cliqueu sobre Continuar. Us apareix el quadre Crear estilo de cota: Estil-A. Vegeu la figura 8.
   
 

Figura 8
   
  Cliqueu sobre la pestanya Líneas y flechas i feu els canvis que calguin per aconseguir el que s'indica a la figura 9.
   
 

Figura 9
   
  Varieu el paràmetre Ampliar líneas de cota i el poseu a 0,2. Notareu que les línies de referència s'amplien cap amunt.
   
  Canvieu Desfase desde origen i el deixeu a 0,2. Notareu com les línies de referència se separen del dibuix.
   
  Canvieu també el Tamaño de flecha i poseu-lo a 0,2.
   
  El resultat d'aquests canvis els podeu veure a la figura 10.
   
 

Figura 10
   
  Passeu, a continuació, a la pestanya Unidades principales per modificar uns quants paràmetres.
   
  Fixeu-vos en Precisión. Si cliqueu sobre el triangle invertit, us permetrà escollir el nombre de decimals que vulgueu. Poseu-ne 1.
   
 

Figura 11
   
 

A Supresión de ceros s'ha activat A la derecha; amb això s'aconsegueix eliminar els zeros no significatius a partir de la coma.

A Cotas angulares, a Precisión s'ha posat zero decimals.

   
  Passeu a la pestanya Texto per continuar modificant paràmetres i poseu-los com indica la figura 12.
   
 

Figura 12
   
Atenció ! Desfase de línea de cota és la distància que hi ha entre el text de cota i la línia de cota.
   
  A la secció Estilo de texto veieu que posa Standard, que és l'estil de text vigent. Creareu un nou estil de text per a l'acotació anomenat Cotes.
   
  Per això cal que cliqueu sobre el botó i s'obrirà el quadre de diàleg Estilo de texto. Feu els canvis que calgui perquè quedi com el de la figura 13.
   
 

Figura 13
   
Atenció ! Es molt important que Altura estigui fixada en zero. D'aquesta manera l'altura del text d'acotació es regirà per l'Altura de texto que reflecteix la figura 12.
   
  Tanqueu el quadre de diàleg Estilo de texto i tornareu al quadre anterior. Cliqueu sobre la finestra Estilo de texto que posa Standard i es desplega una finestra on apareix l'estil de text, cotes, que acabeu de crear. Seleccioneu-lo.
   
  Accepteu-ho tot i abans de tancar el quadre Administrador de estilos de cota cal seleccionar l'estil Estil_A i clicar a sobre del botó Definir actual.
   
  Amb això aconseguireu que la finestra corresponent a estil de cota marqui Estil_A.
   
  De tota manera, observeu com la cota de la figura 1 no ha sofert cap canvi. Per actualitzar la cota al nou estil d'acotació cal clicar sobre la icona Actualizar cota i esdevindrà la de la figura 14.
   
 

Figura 14
   
Pràctica Deseu a la carpeta Practiques aquest arxiu amb el nom m4_pr4a.dwg.
   
Pràctica Dibuixeu un rectangle de 5 x 3 i acoteu-lo amb l'estil d'acotació Estil_A.

A continuació, feu una còpia d'aquest rectangle acotat i canvieu l'estil de les cotes a Standard.

   
 

Figura 15
   
  Per al primer, activeu des de la finestra Estilo de texto l'Estil_A i acoteu.
   
  Feu la còpia, activeu a continuació Standard i amb la icona Actualizar cota actualitzeu les acotacions del segon rectangle a aquest estil.
   
Pràctica Deseu a la carpeta Practiques aquest arxiu amb el nom m4_pr4b.dwg.
   

Acotació alineada

   
Pràctica L'Acotación alineada es fa servir per acotar línies obliqües.
   
Pràctica Dibuixeu la forma poligonal de la figura 16 i acoteu-la.
 

Figura 16
   
Atenció ! Les rectes AB i CD tenen la mateixa longitud. Per acotar AB cal que useu Acotación lineal i per a la resta Acotación alineada.
   
Pràctica
Deseu a la carpeta Practiques aquest arxiu amb el nom m4_pr4c.dwg.
   
   
 
Amunt