Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer els espais model i l'espai presentació, les diferents visualitzacions a l'espai model, aprende a fer presentacions a l'espai presentació i saber les diferències que afecten la impressió respecte a tots dos espais.

   
  Impressió (I). Visualització: espai model i espai presentació
   
  Impressió: conceptes
   
L'espai Modelo és l'entorn de dibuix on es dibuixen els objectes; com a norma general, té uns límits de dibuix per determinar-ne l'extensió i es dibuixa a escala natural. Es pot fer una impressió de l'espai model, però amb certes limitacions.
   
 

L'espai Presentación representa l'objecte de la manera en què s'imprimirà en presentació, és a dir, representa la làmina de dibuix. A l'espai presentació és possible presentar diferents vistes del dibuix i vistes a diferents escales. Per a això cal crear finestres tal com es veurà al llarg de la pràctica.

   
  És el lloc ideal per imprimir, perquè en aquest espai, a diferència de l'anterior, no hi ha limitacions.
   
 


Presentació a l'espai presentació

   
  Un mateix dibuix pot tenir diferents representacions a l'espai presentació. Això s'aconsegueix mitjançant les anomenades Presentaciones (Layout).
   
Pràctica Espai model
   
  És l'entorn de treball on es creen i modifiquen els objectes de dibuix tant en 2D com en 3D.
   
  Fins ara heu estat treballant en aquest espai.
   
  Inicialment, es presenta com una sola finestra però amb el comandament Ventanas se'n poden tenir més.
   
Pràctica Dibuixeu el que s'indica a la figura 1.
   
 

Figura 1
   
  Accediu al menú Ver/Ventanas/Nuevas ventanas i apareixerà el quadre de diàleg de la figura 2. Escolliu l'opció Dos: vertical i premeu Aceptar.
   
 

Figura 2
   
  El resultat serà el de la figura 3.
   
 

Figura 3
   
  Amb l'ús de zooms i l'enquadrament feu que el que es vegi a les finestres sigui el que s'indica a la figura 4.
   
 

Figura 4
   
  Cliqueu sobre la finestra de l'esquerra i amb Copiar objeto feu una còpia de la circumferència; cliqueu sobre la finestra de la dreta per activar-la i deixeu-la sobre el vèrtex superior dret del rectangle.
   
Atenció ! Deseu l'arxiu amb el nom m4_pr7a.dwg. a la carpeta Practiques.
   
Atenció ! L'espai model està limitat, doncs; encara que es poden tenir diverses finestres, només una roman activa i només és aquesta la que sortiria per impressora. Fixeu-vos en la figura 4, a baix a l'esquerra apareixen tres pestanyes i una és Modelo. En aquests moments és l'activa.
   
  Espai presentació
   
Pràctica És un entorn especialment dissenyat per a la presentació de dibuixos. Es poden generar tantes finestres com es vulgui disposades com l'usuari desitgi.
   
  Des de l'espai presentació no és possible accedir al contingut de les finestres. Per això cal anar a l'espai model. Només es poden modificar les finestres.
   
  L'avantatge de l'espai presentació respecte del model és que poden ser impreses totes les finestres alhora.
   
Atenció ! Fixeu-vos en la figura 4: al costat de la epstanya Modelo n'hi ha dues més, Presentación1 i Presentación2, però n'hi poden haver més.
   
 

Figura 5


Figura 6

   
Atenció !

A les figures 5 i 6 podeu veure diferents configuracions de l'espai presentació.

   
  Configurar la impressora
   
Pràctica
Per configurar-la heu d'anar al menú Herramientas/Asistentes/Añadir trazador. Aneu acceptant les pantalles que van sortint fins a l'anomenada Añadir trazador: Inicio; aquí heu d'escollir entre una impressora de xarxa o la del sistema.
   
  Seleccioneu la impressora que pertoqui. Continueu validant les pantalles que surtin fins a finalitzar. Amb això ja tindreu configurada la impressora per ser usada a l'AutoCAD.
   
Pràctica Presentacions a l'espai presentació
   
Pràctica A continuació, feu a l'espai model el dibuix de la figura 7 que correspon a la peça de la figura 8.
 

Figura 7

Figura 8
   
  Cliqueu sobre Presentación1; apareix el quadre de diàleg Configurar página: Presentación1. Poseu-la com indica la figura 9, excepte en Nombre, que ha de figurar el de la vostra impressora.
   
 

Figura 9
  Cliqueu sobre la pestanya Parámetros de presentación i apareixerà el quadre de la figura 10. Poseu-los tal com indica aquesta figura.
   
 

Figura 10
   
  Accepteu i apareix la Presentación1 com veieu a la figura 11.
   
 

Figura 11
   
Atenció ! Fixeu-vos en la icona que apareix a la part inferior esquerra de la pantalla: és la icona que surt quan s'està treballant a l'entorn espai presentació. A la figura 11 podeu apreciar una línia discontínua que representa el format que heu escollit, A4.
   
  Cliqueu sobre la finestra amb línia contínua i amb el Supr del teclat esborreu-la. A continuació, creeu les finestres que us interessen.
   
  El resultat que heu d'obtenir ha de ser com el que indica la figura 12.
   
 

Figura 12
   
  Per crear una finestra useu el comandament VMULT.
  Comando: vmult

Precise esquina de ventana o [ACT/DES/Ajustar/Ocultar al trazar/Bloquear/obJeto/Poligonal/Restituir/2/3/4] <Ajustar>: Cliqueu aproximadament en el punt A fins al punt B.

   
 
  • També es pot fer amb la barra d'eines Ventanas gráficas amb la icona Una ventana .
   
 
  • Per crear una finestra circular, cal que dibuixeu la circumferència i tot seguit apliqueu VMULT/OBJETO i seleccioneu la circumferència. També es pot fer amb la icona Convertir objeto en ventana.
  • Per crear una finestra poligonal, heu d'aplicar el comandament VMULT/POLIGONAL i anar dibuixant la poligonal. També es pot fer amb la icona Ventana poligonal .
   
Atenció ! El caixetí simplement és un rectangle amb text al seu interior.
   
Atenció ! És interessant que les finestres estiguin en una capa per a tal finalitat, perquè d'aquesta manera es pot apagar si interessa; el resultat és el que indica la figura 13.
   
 

Figura 13
   
  Quan estigueu a l'espai model, podeu accedir al contingut de cada finestra tot clicant sobre el commutador Espacio modelo o Espacio papel que hi ha a la línia d'estat.
   
  Cliqueu sobre aquest botó i seleccioneu cada finestra clicant-hi dins. El resultat serà el que indica la figura 14. Amb el zoom i el Encuadre en tiempo real feu que el contingut de cada finestra sigui com el que indica la figura 12.
 

Figura 14
   
Atenció ! Deseu l'arxiu amb el nom m4_pr7b.dwg a la carpeta Practiques.
   
 
Amunt