Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  L'objectiu d'aquesta pràctica és aprendre a acotar radis, diàmetres i angles; aprendre a acotar de forma contínua, ràpida i amb línia base, i aprendre a editar un text de cota.
   

Acotació (II): radi, diàmetre i angle; acotació ràpida i edició d'un text de cota

   

Radio

   
Pràctica L'ordre d'acotació Radio serveix per acotar radis d'arcs i cercles.
   
Pràctica Comenceu un dibuix nou i dibuixeu dues circumferències de les mesures indicades a la figura 1.
   
 

Figura 1
   
Atenció ! La primera s'ha acotat amb el radi interior i la segona amb el radi exterior. Quan s'acota exteriorment hi ha tres possibilitats, tal com es pot veure a la figura 2:
   
 

Figura 2
   
 

Figura 3
   
  Així, com indica la figura 3, és com quedaria la cota d'un radi exterior amb cadascuna de les tres possibilitats.
   
  L'estil d'acotació Standard és el que porta per defecte.
   
Pràctica Feu tres còpies de la circumferència de radi 0,2.
   
 
Cliqueu sobre la icona de la dreta de la barra d'eines Acotar i s'obre el quadre de diàleg Administrador de estilos de cota.

Figura 4
   
  A la dreta d'aquest quadre de diàleg hi ha un botó que es diu Nuevo. Cliqueu-hi i s'obre el quadre de diàleg Crear estilo de cota.
Modifiqueu el que calgui perquè sigui exacte al de la figura 5.
   
 

Figura 5
   
  Premeu el botó Continuar i apareix el quadre de diàleg Crear estilo de cota: Standard2. Allí és on heu de posar, a l'apartat Marcas de centro para círculos, el que indica la figura 6.
   
 

Figura 6
   
  Feu exactament igual per crear un nou estil d'acotació anomenat Standard3 amb l'única diferència que, a Tipo, en lloc de Marca posareu Línea.
   
  Cliqueu sobre la icona de la dreta (figura 4) i s'obre el quadre de diàleg Administrador de estilos de cota. Seleccioneu Standard i cliqueu sobre Modificar. A Tipo hi posareu l'opció Ninguna..
   
 

Figura 7
   
  Accediu a la finestra Control de estilo de cota (figura 4) i seleccioneu l'estil Standard, si no ho està. Cliqueu sobre la icona Atenció ! Actualizar cota i cliqueu sobre la cota del radi de la circumferència de l'esquerra. El resultat és com el que indica la circumferència de l'esquerra de la figura 3.
   
  Ara activeu l'estil Standard2 i actualitzeu la cota de la circumferència central.
   
  Per acabar, activeu l'estil Standar3 i actualitzeu la cota de la circumferència de la dreta. El resultat de totes aquestes operacions és el que indica la figura 3.
   
Pràctica
Deseu a la carpeta Practiques el dibuix amb el nom m4_pr5a.dwg.
   

Diámetro

   
Pràctica L'odre d'acotació Diámetro serveix per acotar el diàmetre de les circumferències. Funciona exactament igual que l'anterior.
 

Figura 8
   
Pràctica Seguint amb el dibuix de l'exercici anterior d'aquesta mateixa pràctica, copieu les circumferències i acoteu-les exteriorment amb Diàmetro.
   
  Actueu com heu fet a l'exercici anterior, activant cada estil i actualitzant la cota.
   
  Dibuixeu una circumferència de radi 0,4 i acoteu el diàmetre interiorment. El resultat de totes aquestes operacions és com el que indica la figura 8.
   

Angular

   
Pràctica L'odre d'acotació Angular serveix per acotar angles.
   
Pràctica Seguim amb el mateix dibuix. Dibuixeu els dos angles que indica la figura 9.
   
 

Figura 9
   
  Executeu l'acotació Angular i assenyaleu amb el ratolí dos punts, A i B, que estiguin sobre cadascuna de les rectes que defineixen l'angle. A continuació, assenyaleu un tercer punt C que, segons on el situeu, la cota esdevindrà interior a l'angle (cas esquerre de la figura 9), o bé exterior (tal com veieu a la part dreta de la mateixa figura 9).
   

Contínua

   
Pràctica L'odre d'acotació Contínua permet crear una cota a partir de la segona línia d'extensió de l'última cota o bé d'una cota seleccionada si fos la primera cota que s'ha de crear.
   
Pràctica Continueu amb el dibuix anterior. Construïu i acoteu la peça de la figura 10.
   
 
:
Figura 10
   
  Per acotar, cliqueu sobre Lineal i seleccioneu el vèrtex A, a continuació el B i col·loqueu la cota de 0,5 al lloc indicat.
   
  A continuació, seleccioneu Continua i cliqueu sobre el vèrtex C i tot seguit sobre el D. Amb això aconseguireu les tres cotes perfectament alineades. Acoteu-la sencera, tal com s'indica a la figura 10.
   
Pràctica Amb Contínua també podeu aconseguir el mateix però amb angles.
   
Pràctica Continueu amb el dibuix anterior. Construïu i acoteu les línies de la figura 11.
   
 

Figura 11
   
  Feu el que indica la figura 11 i acoteu els dos angles començant pel de 45 i acabant pel de 75 mitjançant Continua.
   
  Després d'això, dibuixeu altres línies, com les de la figura 11 però que en lloc dels angles que s'indiquen a la figura 11 siguin 60º i 40º. Acoteu els tres angles resultants tal com s'ha explicat.
   
  En un moment donat us plantegeu que interessaria acotar també l'angle de la figura 11 que resta per acotar.
   
  Seleccioneu Continua i a l'àrea de comandaments llegireu:
   
  Comando: _dimcontinue
Designe un origen de la segunda línea de referencia o [desHacer/Designar]
<Designar>:
   
  Hi poseu D seguit d'un Retorn i assenyaleu la cota de 75º i a continuació qualsevol punt del segment horitzontal de l'esquerra. El resultat serà l'indicat a la figura 12.
   
 

Figura 12
   
  Cota rápida
   
Pràctica L'ordre d'acotació Cota rápida permet fer una acotació ràpida.
   
Pràctica Copieu el traçat de la figura 10 i esborreu les cotes.
   
  Seleccioneu Cota rápida i cliqueu sobre els costats a, b i c. Automàticament apareixeran les tres cotes perfectament alineades.
   
  Acabeu d'acotar la peça.
   
 

Figura 13
   
  Línea base
   
Pràctica L'odre d'acotació Línea base serveix per crear cotes a partir de la primera línia d'extensió de l'última cota o d'una cota seleccionada si és la primera cota que es vol crear.
   
Pràctica Activeu l'estil Standard3 i amb Lineal acoteu el costat AB. Tot seguit, amb Línea base assenyaleu la línia de referència esquerra de la cota d'AB i cliqueu sobre C i després sobre D. El resultat podria ser semblant al de la figura 14.
   
 

Figura 14
   
Atenció ! Un defecte que es nota a simple vista és que no hi ha prou distància entre el text i les línies de cota. Caldria que hi hagués més separació. El defecte podria haver estat el contrari, que hi hagués un excés de separació.
   
 

Per aconseguir modificar aquestes separacions cal modificar l'estil d'acotació Estandard3 com ja sabeu fer.

   
  Una vegada arribeu al quadre de diàleg de la figura 15, heu d'augmentar l'Intervalo de la línia base. Poseu-lo a 0,25.
   
 

Figura 15
   
  Esborreu les dues últimes cotes i torneu a fer-les amb Línea base. El nou resultat és el que indica la figura 16.
   
 

Figura 16
   
  Editar texto de cota
   
Pràctica L'ordre d'acotació Editar texto de cota serveix per fer canvis al text d'una cota existent.
   
Pràctica Dibuixeu les línies de la figura 17 i acoteu-les.
   
 

Figura 17
   
Atenció ! Fixeu-vos que la cota horitzontal no està centrada perquè el text interceptaria la cota obliqua.
   
 

El text d'una cota es pot moure amb l'opció Editar texto de cota, tot i que també hi ha la possibilitat de moure el text mitjançant pinçaments.

   
Pràctica
Desplaceu els textos fins que tots siguin clarament visibles i centrats, i deseu a la carpeta Practiques el dibuix amb el nom m4_pr5a.dwg.
   
 
Amunt