Enrera
Mòdul 4
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer què és un bloc, el seu ús i els seus avantatges, saber crear un bloc per ser usat al dibuix actual i saber inserir-lo.

   
  Blocs (I): creació i inserció simple
   

Un bloc és un conjunt d'entitats agrupats en un sol objecte compost.

En crear un bloc se li assigna un nom amb el qual se'l seleccionarà per incorporar-lo al dibuix com una entitat més.

Una vegada incorporat al dibuix, es pot editar amb els comandaments d'edició habituals: desplaçar, copiar, girar, escalar, simetria, etc.

La figura 1 representa una part d'una planta d'un habitatge. Hi podeu observar certs elements que són susceptibles de repetir-se en altres dibuixos de la mateixa naturalesa com són: taules, llits, lavabos, banyeres, etc.

Seria bo poder emmagatzemar aquests elements per incorporar-los al dibuix quan calgui sense la necessitat d'haver-los de dibuixar cada vegada. Això s'aconsegueix fent que aquests elements esdevinguin blocs.

   
 


Figura 1

   

Amb el comandament Bloque es creen blocs que només es podran usar a l'arxiu de dibuix actual. Per poder usar els blocs en un altre dibuix, cal fer servir el comandament Bloquedisc; aquests són en realitat arxius DWG.

Les entitats que constituiran blocs cal dibuixar-les a la capa zero. Fent això s'aconsegueix que, en inserir un bloc, aquest adquireixi les característiques de la capa activa.

   
Pràctica
Creació de blocs amb el comandament Bloque
   
  Un bloc es crea a partir d'objectes dibuixats (incloent-hi altres blocs), també es pot obtenir d'una part d'un dibuix o, fins i tot, ser un dibuix sencer.
   
Pràctica
Descarregueu a la vostra carpeta c:\d122\m4 l'arxiu taula.zip. Descomprimiu-lo i obriu el dibuix taula.dwg. Vegeu la figura 1.
 

Figura 1
   
Pràctica

Al comandament Bloque hi podeu accedir a més del teclat amb la icona Crear bloque que trobareu a la barra d'eines Dibujo o bé mitjançant el menú Dibujo|Bloque|Crear.

Quan executeu el comandament accedireu al quadre de diàleg Definición de bloque (figura 2).

   
 

Figura 2
   
  Aquest quadre de diàleg consta de les àrees següents:
   
 
 • Nombre per introduir el nom del bloc. Poseu-hi TAULA-4.
 • Punto base que servirà per inserir el bloc al dibuix.
 • Objetos permet designar les entitats que formaran part del bloc. Assenyaleu, mitjançant una finestra, la taula i les cadires.
 • Retener les deixa com a l'inici,
 • Convertir en bloque les converteix en bloc.
 • Suprimir les elimina.
 • Icono permet crear o no una icona a partir de la geometria del bloc.
   
Pràctica

Creeu el bloc anomenat TAULA-4, que tingui com a punt d'inserció el vèrtex inferior esquerre de la taula i activeu l'opció Retener. Comproveu que, encara que s'hagi creat el bloc, les línies amb les quals l'hem elaborat es mantenen intactes.

A continuació, creeu un altre bloc amb nom TAULA-4A, que tingui com a punt d'inserció el punt mig del costat esquerre de la taula i amb l'opció Convertir en bloque activada. Comproveu que la taula resta com en el cas anterior però amb la diferència que ha esdevingut directament un bloc; cliqueu amb el botó esquerre del ratolí sobre qualsevol de les línies de la taula i la taula sencera queda seleccionada.

Per últim, creeu un altre bloc amb nom TAULA-4B, que tingui com a punt d'inserció el vèrtex superior esquerre de la taula i activeu l'opció Suprimir. Comproveu que la taula desapareix.

   
Pràctica
Deseu a la carpeta Practiques aquest arxiu amb el nom m4_pr1a.dwg.
   
Inserció de blocs (1) amb el comandament Inset
   
Pràctica
S'hi pot accedir mitjançant Bloque de la barra d'eines Dibuix o bé mitjançant el menú Insertar|Bloque. S'obre el quadre de diàleg Insertar.
   
 

Figura 3
   
  Aquest quadre de diàleg consta de les àrees següents:
   
 
 • Nombre per triar el nom del bloc.
 • Examinar permet la recerca del bloc mitjançant l'explorador d'arxius del Windows.
 • Punto de inserción defineix el punt per inserir el bloc al dibuix.
 • Escala permet triar factors d'escala diferents per a cada eix X, Y o Z.
 • Rotación permet triar l'angle amb el qual s'insereix el bloc.
Pràctica Inseriu el bloc TAULA-4, a continuació el TAULA-4A i per últim el TAULA-4B.
 
Figura 4
   
Atenció ! Vegeu com en el moment d'inserir-los adopten, respectivament, l'aspecte que es pot veure a la figura 4. Observeu com el punt d'inserció del bloc és el que prèviament heu definit.
   
Inserció de blocs (2)
   
Pràctica Descarregueu a la vostra carpeta c:\d122\m4 l'arxiu porta.zip. Descomprimiu-lo i obriu el dibuix porta.dwg que veieu la figura 5.
 

Figura 5
   
  Feu que la porta i els seus marcs esdevinguin un bloc anomenat Porta-Doble.
   
Atenció !
Com podeu veure, i només indicant els valors de la figura 6 a l'apartat Escala del quadre de diàleg Insertar, aconseguireu que la porta tingui diferents modes d'obertura.
   
 

Figura 6
   
  Podeu fer el mateix però sobre una paret inclinada un angle determinat, tal com indica la
figura 7. Dibuixeu la paret i inseriu la porta, tot indicant una inclicnació de 30º a l'apartat Rotación del mateix quadre de diàleg.
 

 

 

Figura 7
   
 

L'angle d'inclinació també es pot indicar directament a la pantalla. Dibuixeu la paret i inseriu la porta. Cal que a l'apartat Rotación activeu l'opció Precisar en pantalla. Tot seguit, quan apareix el bloc Porta-Doble assenyaleu el punt final de la paret i a continuació el següent. Amb això la porta es col·locarà al seu lloc.

 

Figura 8
   
Pràctica
Deseu a la carpeta Practiques aquest arxiu amb el nom m4_pr1b.dwg.
   
Inserció de dibuixos sencers com a blocs
   
Pràctica
Qualsevol arxiu *.DWG, encara que no hagi estat creat com a bloc amb el comandament Insert, pot ser inserit com a bloc al dibuix actual.
   
Pràctica

Descarregueu a la vostra carpeta c:\d122\m4 l'arxiu m4p1_3.zip. Descomprimiu el dibuix que inclou.

Es tracta d'un dibuix amb tres entitats, cadascuna en una capa diferent A, B i C, amb un estil de text anomenat m122 i un estil d'acotació que té el mateix nom.

   
 

Figura 9
   
  Comenceu un dibuix nou. Comproveu que aquest dibuix nou només té una capa, la zero, un estil de text, standard i un estil d'acotació, standard.
   
  Inseriu com a bloc l'arxiu m4p1_3.dwg. Una vegada el tingueu a la pantalla, cliqueu a sobre de la circumferència i veureu que els tres objectes formen la mateixa entitat. Comproveu que s'han incorporat les tres noves capes, el nou estil de text, així com el nou estil d'acotació.
   
Pràctica Deseu aquest arxiu a la carpeta Practiques amb el nom m4_pr1c.dwg.
   
 
Amunt