Enrera
Mòdul 8
Informàtica aplicada a les necessitats educatives especials
  Exercicis
   
 
 
  EXERCICIS MÒDUL 8. ALTRES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
   
   
  Heu d'enviar al vostre tutor o tutora un únic fitxer comprimit amb el programa WinZip que contingui els fitxers dels exercicis següents.
   
   
  Exercicis:
   
 
 
 

Si no teniu pràctica en la compressió de fitxers, trobareu informació al mòdul 0, a la pràctica Comprimir fitxers, trossejar fitxers, que és a l'adreça web següent:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tc00/6comprim.htm

 
  Exercici 1
   
 

Prepareu un plafó de comunicació per informar l'alumnat nouvingut i les seves famílies de la celebració a l'escola de la festa del Carnaval.

El plafó ha de reunir les característiques següents:

 • Ha de ser un document del Word o del Writer. Poseu per títol: El Carnaval.
 • Feu-lo a partir d'una taula, ja que us facilita la inserció d'imatges i text.
 • A les cel·les de la taula inseriu-hi les imatges i el text corresponents.
 • Heu d'incloure-hi les indicacions següents:
   • Què és el Carnaval?
   • Dia que se celebra.
   • Què es fa a l'escola? Desfilada, xocolatada, berenar, etc.
   • De què anirà disfressada la classe?
   • Coses que ha de portar l'alumne/a per fer-se la disfressa
   • ...
 • Cal que hi hagi un mínim de 6 imatges amb el text corresponent.
 • Sobretot, recordeu de fer servir imatges de mides petites, amb poca resolució de color i en format comprimit (GIF o JPG), mai en format BMP. Al mòdul 2 pràctica 4 es veu com convertir-les. Si no ho feu així, el document final tindrà una grandària (mida de Kb) exagerada.
 • Deseu el document amb el nom m8carnav.doc o m8carnav.odt, segons el processador de text que hàgiu utilitzat.

En cas que us interessi més preparar un plafó sobre una altra festa que es faci durant el curs, podeu fer-lo amb la condició de mantenir les característiques anteriors.

 
  Exercici 2
   
 

Preparareu unes activitats del Clic, amb el Clic Profe, per treballar el coneixement del personal del centre amb els alumnes nouvinguts.

Recordeu que a la pràctica 1 d'aquest mòdul heu vist com es fa.

Seguiu aquestes indicacions:

 • Heu d'incloure un mínim de 4 fotografies (fitxers GIF).
 • Heu de crear un fitxer de so (WAV) que indiqui el nom del personatge de la fotografia.
 • Creeu una carpeta nova per a aquest treball i col·loqueu-hi tots aquests fitxers.
 • Executeu el programa Clic Profe, empleneu les fitxes de cada persona (fitxer gràfic, text, fitxer de so i càrrec) i aneu seguint les indicacions del programa fins a la creació de les activitats del Clic.
 • El resultat final, tot el contingut de la vostra carpeta de treball, que pot arribar a ser de més de 60 fitxers, cal que l'envieu comprimit en un fitxer de nom m8clicpr.zip. Heu d'utilitzar el WinZip per comprimir tot el contingut de la carpeta.

 

 • Si sabeu utilitzar la utilitat ClicPac com a alternativa a comprimir tot el contingut de la carpeta, podeu crear un fitxer PCC d'aquestes activitats que heu confeccionat i desar-lo amb el nom m8clicpr.pcc. En aquest cas, recordeu que els fitxers de so (WAV) no queden dins el fitxer PCC i que, per tant, s'han d'afegir a part.
   
 

Envieu els fitxers d'aquests exercicis comprimits en un únic fitxer de nom m8_elvostreidentificador.zip (per exemple: m8_tperez4.zip).

El fitxer ZIP ha d'incloure:

 • Exercici 1: m8carnav.doc o m8carnav.odt
 • Exercici 2: m8clicpr.zip

 
Amunt