Enrera
Guia
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
 
 

La finalitat d'aquest curs és proporcionar al professorat una visió àmplia dels recursos informàtics que poden ser útils a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en les etapes de l'ensenyament obligatori.

Aquesta visió no ha de cenyir-se als programes que tradicionalment han estat pensats per als alumnes que presenten algun tipus de discapacitat, sinó que cal obrir-la als programes d'ús habitual als centres educatius i que en alguns moments o amb determinades activitats poden ser utilitzats per aquest alumnat.

L'ús de programes estàndard s'ha mostrat com un aspecte força rendible, ja que acostumen a funcionar bé, el professorat els coneix i solen ser els que utilitza la majoria de la població. Cal pensar que la majoria dels inscrits al curs teniu un cert coneixement dels entorns de treball amb ordinador, encara que potser no suficient per treballar amb autonomia la majoria de programes i aplicacions bàsics. A més, el curs us proporcionarà informació sobre programes més específics i les possibilitats d'adaptar els equips a les necessitats del vostre alumnat.

El gran avenç de les tecnologies de la informació, i més concretament de la informàtica, ha produït dos fenòmens aparentment oposats en relació a les possibilitats del seu ús per part de les persones amb discapacitat:

 • Per una banda, s'ha considerat que a causa de la seva complexitat, les tecnologies de la informació estan fora de l'abast dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • D'altra banda, les immenses possibilitats que aquestes tecnologies presenten en relació amb la transmissió d'informació, han creat unes expectatives enormes pel que fa al seu efecte compensador per a les persones que presenten algun tipus de discapacitat.

Han passat uns anys en què hem pogut documentar-nos i aplicar la tecnologia informàtica per realitzar tasques habituals com parlar, escriure, associar, assenyalar, etc. en persones que tenien dificultats per fer-ho. Paral·lelament a aquesta experiència, s'ha produït una evolució tecnològica dels equips: cada dia els ordinadors són més potents i els programes són més fàcils d'usar, la compatibilitat és un ideal cada vegada menys llunyà i els ordinadors inclouen com elements estàndards nous sistemes de comunicació i d'adaptació .

Els objectius del curs són:

 • Proporcionar al professorat informació sobre un ampli ventall de recursos informàtics (maquinari, programes, aplicacions... ) per utilitzar en el seu treball diari amb alumnes amb NEE.
 • Aconseguir que el professorat faci accessible la utilització de l'ordinador als seus alumnes, segons les seves discapacitats, per tal que aquests en puguin fer un bon ús.
 • Aconseguir que alumnes amb diferents discapacitats puguin utilitzar els ordinadors com un mitjà de comunicació amb el professorat, els companys, la família...
 • Aprofundir en el coneixement dels programes informàtics i les seves aplicacions per utilitzar-los com estratègies de treball en l'adquisició dels objectius didàctics del currículum de l'alumnat.
 • Conèixer les possibilitats didàctiques d'Internet: de comunicació, d'informació, lúdica... per als alumnes amb NEE
   
 
Format
   
 

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, des de l'Educampus a Materials. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant D125.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
   
  Entorn de treball
   
 
 • El curs es realitza dins l'entorn de treball de l'Educampus.
   
  Requeriments tècnics
   
 

Els mòduls i les seves pràctiques poden ser visualitzats amb els navegadors Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors).

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb els ordinadors de les aules dels centres docents públics de primària i amb el programari de què disposen.

Tot i que el curs s'ha preparat des d'un ordinador amb Windows XP, podeu seguir el curs amb ordinadors amb sistema operatiu a partir del Windows 98. Però les configuracions d'accessibilitat del sistema estan basades amb el Windows XP. El curs també incorpora les configuracions d'accessibilitat del sistema operatiu Linux (LINKAT).

 

   
  Programari necessari
   
 

Al llarg del curs necessitareu els següents programes i aplicacions:

 • Word (de l'Office 97)
 • Adaptacions del Word
 • Writer de l'OpenOffice.org
 • Impress de l'OpenOffice.org
 • La LINKAT (Linux)
 • GIMP 2.2.3 en català
 • Kid Pix 4
 • Tux Paint
 • Paint (inclòs al Windows)
 • Audacity
 • Clic
 • Navegadors d'Internet: Firefox i Internet Explorer (versions actualitzades)
 • Galí
 • CREDA MIL
 • FACIL
 • El pequeño escritor
 • Teclats Pilot
 • Teclat Sil·làbic
 • Teclat TotiPM
 • MIC (Magatzem d'Icones Catalanes)
 • Plaphoons
 • Profematic
 • AlfaWin Geomètric
 • Calcwav
 • Globus
 • Signe 2
 • TocaToca
 • Síntesi de veu UpcTV
 • Lectura de textos
 • Exler
 • Clic Profe
 • Vida diària de la classe

Alguns d'aquests programes són de lliure utilització i es poden descarregar d'Internet o obtenir d'altres llocs (CEIP's, CRP's...). A la pràctica corresponent s'explica des d'on fer-ho.

A més, cal fer servir en algun moment:

 • Escàner
 • Càmera de fotos digital
 • Micròfon i altaveus
 • Impressora

 

   
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls (unes 6 hores per cada mòdul) i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: El processador de text
 • Mòdul 2: Programes de dibuix
 • Mòdul 3: Discapacitat motriu
 • Mòdul 4: Discapacitat visual
 • Mòdul 5: Discapacitat auditiva
 • Mòdul 6: Discapacitat cognitiva
 • Mòdul 7: El treball de llengua
 • Mòdul 8: Altres Necessitats Educatives Especials
  Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows, és a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet...
 
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Pràctica
Pràctiques. Treball que heu de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Pràctiques d'ampliació. Treball que podeu realitzar voluntàriament. Estan considerades una ampliació complementària de les pràctiques bàsiques.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementàries a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica
1
Indica la pràctica activa en què esteu treballant
Enrera
Permet retornar al nivell anterior
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada
Guia
Permet accedir a la Guia del curs
Per accedir al Projecte del curs
Per accedir a l'Índex de Continguts
Descàrrega
Permet la descàrrega del curs.
   
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui mitjançant l'entorn de treball de l'Educampus. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant a partir dels exercicis.
   
  Lliurament d'exercicis
   
  En la data prevista, caldrà enviar al tutor els exercicis de cada mòdul, comprimits en format ZIP. S'enviaran com a fitxer adjunt en un missatge de correu electrònic. En cada exercici trobareu especificat el nom que ha de tenir el fitxer.
   
  Projecte
   
  Consulteu l'opció Projecte a l'Índex del curs.
   
  Calendari
   
 

Vegeu el calendari de l'activitat.

   
   
 
Amunt