D138: Logopèdia i TAC

Guia del curs

Taula de continguts

Consideracions generals

La finalitat d’aquest curs és proporcionar als i a les alumnes coneixements bàsics sobre la discapacitat motriu i aprendre quins són els recursos vinculats a les TIC que poden donar resposta a diferents necessitats de les persones amb discapacitat motriu.

Els objectius del curs són:

Format

Per seguir aquest curs, podeu optar entre:

Estructura

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 6 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

Podeu anar a l’índex ,on trobareu detallats els temes de les diferents pràctiques.

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsics en el domini del sistema operatiu. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic...

Requeriments tècnics

Els materials d’aquest curs s’han dissenyat per ser treballats amb ordinadors amb Windows XP i poder ser visualitzats ambs els navegadors Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de Formació).

Icones i elements de navegació

Els apartats utilitzades són:

Informació. Documentació sobre el contingut que s’està tractant a les pàgines.

Pràctiques. Treball que l’alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s’han d’enviar al tutor o a la tutora del curs.

Tutoria

A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l’assessorarà i l’orientarà en el treball dels diferents mòduls. L’alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Mitjançant aquest mètode, pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant sobre la base dels exercicis.

Lliurament d'exercicis

Al final de cada mòdul cal la realització i lliurament de l’exercici corresponent. Podeu accedir al text dels exercicis de cada mòdul a través de la icona que trobareu a la part dreta de la pantalla, tal com indica.

En la data prevista, caldrà enviar al tutor o tutora els exercicis de cada mòdul, comprimits en format ZIP. S’enviaran com a fitxer adjunt en un missatge de correu electrònic. En cada exercici trobareu especificat el nom que ha de tenir el fitxer.

Podreu trobar informació de com utilitzar els programes de compressió a:

Modul 0 : Primers passos telemàtics

Projecte

Consulteu l’opció Projecte a l’Índex del curs.

Calendari

Vegeu el calendari de l'activitat