D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 3: Audició, fonètica i veu (Xavier Ferrer)

Objectius

La pretensió d’aquest apartat del curs telemàtic no és altra que la d’intentar apropar a aquells professionals interessats tot un conjunt de programari o recursos informàtics relacionats amb les capacitats d’anàlisi auditiu (recepció i discriminació auditiva) i d’execució vocàlica o fonètica (producció vocal) fonamentals per afavorir un desenvolupament adequat a l’àmbit de la comunicació, el llenguatge i la parla.

Així doncs, per raons evidents, aquest mòdul es dividirà en dos blocs o apartats perfectament deliminats en funció de la tasca a realitzar, ja sigui receptora, o bé, emissora. Per tant, tindrem l’oportunitat de practicar i conèixer alguns programes informàtics específics orientats a potenciar aquestes dues funcions de la comunicació.

Continguts

Els continguts d’aquest mòdul seran els que descriurem a continuació:

1 - Discriminació Auditiva de sons de l’entorn, propis, etc., i potenciació de la capacitat fonològica a través de les activitats Clic

2 - Exercitació de l’articulació de la parla. Elaboració de recursos per l’entrenament en pràxies bucofonatòries linguals, labials, mandibulars i àquellas produïdes per l’acció de l’aire (la respiració i el control del buf)

3 - Exercitació d’algunes qualitats sonores (presència / absència de so, intensitat, durada, ritme, etc.) a través del programa Globus 3 del projecte Fressa 2000

4 - Producció d’alguns sons de la parla (sons aïllats, síl·labes, paraules, etc.) mitjançant el programa Recofone (Reconeixement de Fonemes) del projecte Fressa 2000

5 - Aprendre a enregistrar i reproduir sons a través d’una eina del sistema operatiu windows anomenada Enregistrador de sons