D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Mòdul 1: Sistemes operatius: Linkat i Windows XP.

Objectius

En aquest mòdul obtindreu una visió bàsica, a nivell d’usuari, dels entorns operatius Windows XP i Linkat.

És un modul força tècnic, és l’únic d’aquest curs amb aquestes característiques, però penseu que us ha de servir per tenir un cert domini de l’eina que teniu al davant vostre.

No es tracta d’aprendre’s de memòria tots els continguts, sinó de saber, en tot moment, on teniu el recurs que us ajuda a tenir aquest domini.

Continguts